Gemeente Deventer

Stormschade

Storm op 16 augustus

Op de Oerdijk in Lettele (het oostelijk deel van de Bathmenseweg) is op 16 augustus een zware eik omgewaaid. De ontstane schade aan de woningen van Oerdijk 111a en 111d heeft veel onrust veroorzaakt. Bewoners hebben richting het gemeentebestuur schriftelijk hun bezorgdheid geuit over de stabiliteit van de eiken.

De bomen aan de Oerdijk zijn, in verband met dood hout in de kronen, dit najaar opgenomen in het snoeiwerk. Bij het opnemen van deze werkzaamheden zijn geen ernstige gebreken aan stamvoet en wortels geconstateerd waaruit blijkt dat er aan de Oerdijk gevaarlijke bomen zouden staan. De mededeling van bewoners dat er bij stormachtige wind beweging in de wortelkluiten zit heeft de sector Stads- en Dorpsbeheer wel verontrust.

Momenteel is de stabiliteit van de eiken aan de Oerdijk niet zodanig verontrustend dat er sprake is van directe risico's.

Om alle risico?s uit te sluiten is het de bedoeling de eiken aan de noordzijde van de Oerdijk, de zijde waar de boom is omgewaaid, te vellen. Het gaat hierbij om tien bomen. In opdracht van de sector Stads- en Dorpsbeheer onderzoekt een gespecialiseerd bedrijf de acht bomen, die aan de zuidkant van de Oerdijk staan, op stabiliteit. Indien blijkt dat hier risicobomen staan dan velt de sector Stads- en Dorpsbeheer ook deze bomen. Kan er van deze bomen een aantal blijven staan, dan worden de kronen gesnoeid om het volume van de boom te reduceren zodat deze minder wind vangt.Het zal u duidelijk zijn dat afhankelijk van de ingreep het aanzicht van de straat sterk zal veranderen.

Het onderzoek van de bomen heeft deze of volgende week plaats en als de resultaten bekend zijn kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Inmiddels is de aanvraagprocedure voor een kapvergunning gestart. Als de onderzoeksresultaten bekend zijn wil de gemeente in overleg met bewoners en de begeleidingscommissie laanbomenverjonging de plannen verder uitwerken. Dit is naar verwachting in de tweede helft van oktober. Daarbij wordt ook gekeken of de werkzaamheden zijn te combineren met plannen of wensen voor de Oerdijk in Lettele (bijvoorbeeld aanleg parkeerplaatsen en een wandelpad).

Informatie

Bewoners van de Oerdijk in Lettele zijn met een huis-aan-huisbrief geïnformeerd. Voor meer informatie over verdere ontwikkelingen kunt u contact opnemen met B.J. Prummel, coördinator boomverzorging bij de sector Stads- en Dorpsbeheer, telefoon 693262.

Deel: ' Stormschade bij omgewaaide zware eik in Deventer '
Lees ook