Provincie Utrecht


Persbericht
22 januari 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van Joh. Mourik en Co. Holding B.V. Smink Afvalverwerking B.V., de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht

Smink en Mourik sluiten overeenkomst
STORTPLAATS HET KLOOSTER DEFINITIEF VAN DE BAAN

Op initiatief van de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht en met medewerking van de gemeente Amersfoort zijn de afvalexploitanten Smink en Mourik met elkaar in gesprek geraakt om tot een passende oplossing te komen voor het storten van afval in de provincie Utrecht. In goed overleg is het de bedrijven gelukt om tot overeenstemming te komen. Smink neemt onder voorwaarden een gedeelte van de aan Mourik verleende stortcapaciteit over. Mourik ziet hierdoor af van de aanleg van een stortplaats in Het Klooster te Nieuwegein. Daarnaast heeft de gemeente Nieuwegein overeenstemming met Mourik bereikt over de overdacht van de grond. De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein zijn zeer content met de bereikte resultaten. Gezien het aanzienlijk verminderde aanbod van afval in de provincie Utrecht is één stortplaats voldoende. De gemeente Nieuwegein kan de beschikbare grond meenemen in de werkgelegenheidsontwikkeling zoals die in het gebied is gepland.

Aanleiding
In 1989 sloten de provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Mourik een contract dat zou moeten leiden tot de aanleg van een afvalstortplaats in Het Klooster te Nieuwegein. Een onderdeel van het contract is dat Mourik zou zorgen voor een goede ontsluiting van de toekomstige stortplaats door de aanleg van een aansluiting van Nieuwegein op de rijksweg A27.

De eerste vergunning in 1991 voor de nieuwe stortplaats sneuvelde bij de Raad van State wegens bezwaren van belanghebbenden. In 1995 lag er een nieuwe vergunning. In 1997 diende opnieuw een beroepszaak bij de Raad van State. Ook Smink tekende bij deze zaak beroep aan. In de periode van de eerste vergunning was het op basis van de hoeveelheid afval noodzakelijk om twee stortplaatsen in de provincie Utrecht te hebben. In 1995, wanneer de procedure voor de tweede vergunning loopt, neemt het aanbod van afval mede als gevolg van het gevoerde beleid af. Bovendien zijn in het kader van het Randstad stortplan de provinciegrenzen binnen de Randstad opengebroken voor het storten van afval. Dit betekent dat anno 1999 één stortplaats binnen de provincie Utrecht voldoende is om het Utrechts afval te verwerken.

Totstandkoming overeenkomst
De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein zochten naar een oplossing voor de stortplaatsenproblematiek. Zij hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat Smink en Mourik met elkaar rond de tafel zijn gaan zitten. De inzet van het gesprek was dat Smink onder voorwaarden de aan Mourik verleende capaciteit voor de helft zou overnemen. Mourik zou dan af moeten zien van de aanleg van een stortplaats.

Vervolg
Nu de overeenkomst tussen Mourik en Smink tot stand is gekomen, hebben de provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Mourik besloten het contract met betrekking tot de aanleg van de stortplaats in Het Klooster, te gaan ontbinden. Het bestemmingsplan met de daarbij behorende goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten, die nu nog voorliggen bij de Raad van State, zullen na goedkeuring alleen van kracht zijn voor de aanleg van de aansluiting van Nieuwegein op de Rijksweg A27. Met de aanleg van de aansluiting is begin 1998 een start gemaakt. De verwachting is dat deze eind 2000 gereed zal zijn.

Meer informatie
Gemeente Nieuwegein, de heer C.J.M. de Bruin, tel. 030-6071515 (Voor informatie: Susan van Vliet actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Deel: ' Stortplaats Het Klooster Nieuwegein definitief van de baan '
Lees ook