Gemeente Deventer

Straat op Stelten

Tijdens de Autovrije Zaterdag staat de Straat op Stelten.

Het Comité Autovrije ZaterDag Deventer zoekt mensen die samen met andere bewoners in hun straat of buurt een straatactiviteit willen organiseren op 22 september. De tien straten die zich het eerst opgeven, krijgen drie paar stelten. De gemeente Deventer heeft laten weten de Autovrije Zaterdag actief te ondersteunen. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de afdeling Voorlichting via telefoonnummer 693243.

De Autovrije Dag wordt in Deventer voor het vijfde achtereenvolgende jaar gehouden. Dit jaar is dit voor het eerst op de Europese Autovrije Dag. Tijdens die dag kunnen bewoners (buurt)straten gebruiken voor allerlei (sport- en spel)activiteiten. De straat wordt dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

De Autovrije Dag van de afgelopen vier jaren viel op een zondag. Dit jaar krijgt de Deventer Autovrije Zondag een vervolg op een zaterdag, die landelijk wordt ondersteund door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

In Deventer en omgeving zijn heel veel mensen actief die sympathiek staan tegenover het idee achter de Autovrije Dag, en een bijdrage willen leveren die dag weer tot een succes te maken. Zo laat je zien dat op de Autovrije Dag veel activiteiten mogelijk zijn die je kunt doen zonder gebruik te maken van de auto. De straat is dan één dag het domein van spelende kinderen, wandelaars en fietsers.

Vorige jaren deden zo'n twintig straten mee met straatfeesten, gezamenlijk eten, spelletjes, enzovoorts. Op die manier wordt het een gezellige dag waarop buurtbewoners elkaar op straat kunnen ontmoeten.

Evenals vorige jaren is het de bedoeling dat, naast buurt- en straatactiviteiten, in de Binnenstad van alles te doen is. De Binnenstad staat in het teken van de fiets. De Autovrije Zaterdag valt samen met de Landelijke Fietsdag. Nadat de winkels zijn gesloten start in de Binnenstad een wielerronde. Verder organiseert sportvereniging Daventria de van oudsher bekende brug-tot-brugloop. Fietsers kunnen hun rijwiel in de Binnenstad gratis stallen. Het openbaar vervoer is die dag in de hele stad gratis.

Deel: ' Straat op Stelten tijdens autovrije zondag Deventer '
Lees ook