Gemeente Breda


STRAATNAAMGEVING STEENAKKER-NOORD

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de namen van de straten en fietspaden voor het gebied Steenakker-Noord vastgesteld. Dit gebied is historisch te onderscheiden in twee delen: Steenakker ten westen en Huifakker ten oosten van het riviertje Bethlehemloop. Bij de naamgeving is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de historie.

De volgende straatnamen zijn vastgesteld:

Straten:

* het weggedeelte dat in het verlengde van de Emerparklaan ligt en dat loopt vanaf de Backer en Ruebweg tot aan de Lunetstraat, heet voortaan ook Emerparklaan. Dit weggedeelte sluit aan op de beoogde verlenging van de Westerparklaan;

* het deel van de Lunetstraat, dat loopt vanaf de Backer en Ruebweg tot aan de overgang in Velsgoed, heet voortaan ook Backer en Ruebweg. Het deel van de Lunetstraat dat in noordwestelijke richting loopt vanaf de aansluiting van de beoogde verlening van de Westerparklaan op de Emerparklaan tot de aansluiting op de Backer en Ruebweg bestaat niet meer, waardoor de naam Lunetstraat voor dit gedeelte komt te vervallen;

* het weggedeelte dat in het verlengde van de Rat Verlegstraat ligt en dat in westelijke richting doorloopt tot aan het Veldpad heet voortaan ook Rat Verlegstraat;

* de naam Huifakkerstraatje komt op termijn te vervallen. Het weggedeelte waarvan het beloop grotendeels overeenkomt met dat van het Huifakkerstraatje gaat Huifakkerstraat heten. Deze straat gaat het gebied Steenakker-Noord ontsluiten.

* De aftakking van de Huifakkerstraat gaat Korte Huifakkerstraat heten;

* de straat ten oosten van de Korte Huifakkerstraat krijgt de naam Grenssteen, omdat deze straat ligt op de grens tussen de gebieden Steenakker en Huifakker;

* de straat ten westen van de Korte Huifakkerstraat gaat Hoeksteen heten;

* ten oosten van en parallel aan de Hoeksteen ligt het Veldpad. De straat, waarvan het beloop grotendeels overeenkomt met het Veldpad, gaat Veldsteen heten. De naam van dit gedeelte van het Veldpad zal te zijner tijd worden ingetrokken;
* de straat, die in de buurt van het veld Laagwei ligt, gaat Laagsteen heten;

* de straat die parallel aan de Rat Verlegstraat ligt en die haaks staat op Veldsteen, Hoeksteen en Korte Huifakkerstraat gaat Brugsteen heten.

Fietspaden

* het fietspad vanaf de hoek Gageldonkseweg/Groot Hoogsteen tot aan de Emerparklaan gaat Huifakkerpad heten;

* het fietspad vanaf de Stadionstraat tot aan de Huifakkerstraat gaat Steenakkerpad heten.

Breda, 6 juli 1999

Deel: ' Straatnaamgeving Steenakker-Noord Breda '




Lees ook