Gemeente Breda


STRAATNAMEN IN CHASSEPARK VASTGESTELD

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de straatnamen in het toekomstige Chassépark vastgesteld. Het park ligt op het terrein dat van oudsher een militaire bestemming heeft gehad. Een aantal straatnamen verwijst dan ook naar deze bestemming.

De open ruimte in het Chassépark, die uitsluitend bestemd is voor voetgangers en fietsers, krijgt de naam Chassé Promenade. De hoofdontsluitingsweg in het park loopt van de Keizerstraat naar de Vierwindenstraat, maar wordt ter hoogte van de appartementen, die tegenover het Breda's Museum en het Stadsarchief worden gebouwd, onderbroken. Het gedeelte van de weg vanaf de Vierwindenstraat gaat Het Bolwerk heten. Het deel van de weg, dat loopt vanaf de Keizerstraat naar bovengenoemde appartementen gaat ook Nonnenveld heten. Dat geldt tevens voor de aftakking naar de singelappartementen. De straat die tussen de Stadskantoren 1 en 2 loopt en afbuigt in de richting van het Chassétheater zal Coulissen heten. Deze straat is ook de toegangsweg naar de singelwoningen.

Breda, 13 oktober 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Straatnamen Chassepark Breda vastgesteld '
Lees ook