Straatracers houden protestmanifestatie op 21 maart 2005

Laatste ultimatum aan SBS6

ARNHEM, 20050310 -- De straatracevereniging Streetlegal Outlaw heeft aan SBS6 c.q. journalist Stegeman (Noordkaap Producties BV)een laatste ultimatum gesteld om uiterlijk zondag 20 maart 2005 aan Outlaw mede te delen of zij bereid is om Outlaw in de gelegenheid te stellen vooraf de uitzending te mogen bekijken van 3 april 2005, en met Outlaw in gesprek te komen.


Het bestuur van Outlaw heeft vandaag aan SBS6 alsmede aan Noorkaap producties BV een laatste mogelijkheid geboden om uiterlijk op 20 maart 2005 voor 12.00 uur vooraf de uitzending te mogen bekijken.

Hoewel het bestuur had besloten om maandag 14 maart 2005 met haar leden naar Amsterdam te rijden hebben het merendeel alsnog te wens geuit om SBS6 een laatste mogelijkheid te geven.

Indien SBS6 c.q. Noordkaap BV niet aan het ultimatum van Outlaw tegemoet komt zullen de leden in een stoet naar Amsterdam rijden,om alsnog haar grieven te uiten, en de gewraakte opname op te halen.

Deel: ' Straatracers protestmanifestatie op 21-3-2005, ultimatum aan SBS6 '
Lees ook