Gemeente Bergen op Zoom


Straatspeeldag in Bergen op Zoom

Op 29 mei 2002 wordt voor de dertiende keer de Nationale Straatspeeldag gehouden. Landelijk initiatiefnemer is 3VO, waarin de Stichting Kinderen Voorrang is opgegaan. Stichting Kinderen Voorrang zet zich al vijfentwintig jaar in voor veilig en kindvriendelijk verkeer.
Het Platform Verkeersveiligheid Bergen op Zoom stimuleert het organiseren van de Straatspeeldag door een collectieve vergunning aan te vragen en de kosten van de afsluiting van de straten op zich te nemen.
In Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat wordt dit jaar op 8 plaatsen een straatspeelfestijn georganiseerd: Op het Zilverschoonplein en de Thomas de Rouckstraat('s morgens), in de Wethouder Bogersstraat (Lepelstraat), de Kastanjelaan en het Lindelaantje (Halsteren), de Rembrandtstraat, de Akkerhoef , de Langeweg en de Jan van Bijnenstraat ('s middags).

Er zijn werkgroepjes gevormd om activiteiten voor de kinderen te organiseren, voor één keer, zomaar op straat.
Voor informatie over de diverse activiteiten:
Thomas de Rouckstraat: mevr. A. Plevier, tel. 251607 Wethouder Bogersstraat, Lepelstraat: L. van Eekelen, tel. 685167 Kastanjelaan: mevrouw Linders, tel. 687305
Lindelaantje, Halsteren: Sanneke van de Boom, tel 682662 Rembrandtstraat: mevr. De Moor, tel.242219
Akkerhoef: mevr. Melsen, tel. 259711
Jan van Bijnenstraat: mevr. M. van Lemmeren, Jan van Bijnenstraat 50, 4624 EW Bergen op Zoom.
Langeweg (zeepkistenrace): mevr. E. Brussé, Hof van de Paltz 109, 4625 ER Bergen op Zoom.

Waarom een Straatspeeldag?
Kinderen zijn graag buiten. Op de stoep spelen, samen met vriendjes de buurt verkennen, zelf naar school lopen of fietsen... Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Jammer genoeg komt de bewegingsvrijheid van kinderen steeds meer in het gedrang. Het verkeer wordt drukker, veel auto's rijden te hard, veel straten staan volgeparkeerd. Voor kinderen blijft er vaak nauwelijks een veilig plekje over om te lopen of te spelen. Eigenlijk zouden alle woonstraten geschikt moeten zijn om te spelen. Dat is mogelijk als die straten op een goede manier worden ingericht. Met voldoende speelgelegenheid en maatregelen die ervoor zorgen dat auto's langzamer rijden. Daarover gaat het op de Nationale Straatspeeldag. Die boodschap is onder meer bestemd voor de gemeentebesturen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en bepaalt voor een belangrijk deel hoe de woonomgeving eruit ziet. De snelheid waarmee de aanpassingen tot bijv. 30 km-zones worden gerealiseerd hangt af van de hoeveelheid geld die daaraan wordt besteed. Dat zijn politieke keuzes. Maar de Straatspeeldag is ook een goede gelegenheid om buurtbewoners bewust te maken van hun verkeersgedrag. Vaak zijn het mensen uit de buurt zelf die te hard rijden of hun auto op een verkeerde plek parkeren en het daarmee kinderen onmogelijk maken veilig en plezierig buiten te spelen.

Deel: ' Straatspeeldag in Bergen op Zoom '
Lees ook