Gemeente Rotterdam

`Straatspel' voor verbeteren veiligheid in de wijk

De Gemeente Rotterdam wil bewoners direct gaan betrekken bij het verbeteren van de veiligheid in hun eigen straat of buurt. Daartoe heeft de Projectgroep Veilig het BV Straatspel ontwikkeld. Met dit (kaart)spel kunnen bewoners een plan maken om zelf iets te doen aan veiligheidsproblemen bij hun in de buurt. Daarvoor is ook geld beschikbaar. In het komende half jaar krijgt elke wijk in Rotterdam een doos met het BV Straatspel uitgereikt.

Het BV Straatspel bestaat uit vier spelronden, duurt in totaal vier uur en kan in gedeeltes worden gespeeld. Zes tot twaalf bewoners vanaf 15 jaar kunnen aan het spel meedoen. Een spelleider, vrijwilliger of beroepskracht, leidt het spel.
In de eerste ronde begint elke speler met kaarten waarop veel voorkomende veiligheidsproblemen staan. Aan de hand van deze kaarten stellen de spelers vast wat het grootste veiligheidsprobleem is in hun straat of buurt. Aan het einde van de tweede spelronde zijn de spelers het eens over de oorzaken van het probleem dat ze willen aanpakken, waar het zich het meest voordoet, wanneer etc. etc. In de volgende spelronde proberen de spelers, aan de hand van gegeven trefwoorden en voorbeeldprojecten, oplossingen voor het probleem te bedenken en die in een plan van aanpak te gieten. In de laatste ronde wordt een taakverdeling afgesproken om het plan succesvol uit te voeren.

Het plan wordt voorzien van een begroting en daarna voorgelegd aan instanties die het beoordelen, zoals de deelgemeente. Voor elk goed plan stelt de Projectgroep Veilig een BV Straatcheque beschikbaar. Daarmee kan de uitvoering van het plan geheel of gedeeltelijk worden betaald. De deelgemeenten nemen de buurtplannen mee bij de ontwikkeling van hun wijkveiligheidsplannen.

Op dinsdag 25 september geeft wethouder Sjaak van der Tak van Veiligheidsbeleid in de Burgerzaal in het stadhuis het officiële startschot voor het BV Straatspel.

Zoekwoorden:

Deel: ' `Straatspel' voor veiligheid in Rotterdamse wijken '




Lees ook