Datum: 22-01-99

Tekst:  Oproep aan journalisten

Er zijn onweerlegbare bewijzen dat oorzakelijk nog altijd niet doorgronde stralingskanker in feite is te identificeren als ozonkanker. Dit is voor de kankerresearch van de grootste betekenis. Ter kennis gebracht van de reguliere wetenschap heeft dit slechts geleid tot een algemeen stilzwijgen, dat vermoedelijk wordt ingegeven door de vrees voor openlijke confrontatie met een bestaande historische blunder. Het door de kankeronderzoekers als vaststaand aanvaarde onderscheid tussen ioniserende en niet- ioniserende straling is een tragische misvatting.

Stralingsenergie - bewijsbaar - ioniseert niet Stralingsenergie - bewijsbaar - ozoniseert

De biochemisch plaatsgrijpende ozonisering veroorzaakt - door het doen uiteenvallen van watermoleculen met de vorming onder meer van het DNA verwoestende hydroxylradicaal - de feitelijke ionisering, die verantwoordelijk is voor kanker en vele ernstige aandoeningen waaronder zeer vermoedelijk de eveneens aan ozon te relateren beroepsziekte Repetitive Strain Injuries (RSI).

In het belang van wereldwijd ongetelden kan en mag bovenstaande niet langer doodgezwegen worden. Ik doe dan ook een dringend beroep op u, als journalist, om dit samen met mij, over het voetlicht te krijgen. Meer informatie vindt u op mijn web-site: https://www.leijsten.demon.nl/index.htm

Bij voorbaat dank,
M. Hogendoorn
Roerdompstraat 4

3334 AG Zwijndrecht
Tel: 078 61 27 414
e-mail via peter@leijsten.demon.nl

adres: Roerdompstraat 4

woonplaats: 3334 AG Zwijndrecht

Telefoon: 078-61 27 414

Deel: ' 'Stralingskanker te indentificeren als ozonkanker' '
Lees ook