Gemeente Stadskanaal

Strategiestudie Light Rail

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een strategiestudie uit te voeren naar de realisatie van een light railverbinding vanaf Groningen over Stadskanaal naar Emmen op korte termijn. De raad zal daarbij een krediet beschikbaar moeten stellen van Fl.60.000,00 om deze strategiestudie voor te financieren. Het is de bedoeling dat de deelnemende gemeenten (Emmen, Veendam, Vlagtwedde, Borger/Odoorn en Stadskanaal) dit bedrag uiteindelijk gezamenlijk gaan opbrengen.

De strategiestudie moet via gedegen argumenten aantonen dat het geen onredelijke wens van deze gemeenten is om een light railverbinding te willen realiseren. Daarmee moet de redelijkheid van de financiering door het Rijk aangetoond worden.

In een onderzoek naar het stadsgewestelijk openbaar vervoer (Groningen) zijn al drie mogelijke varianten onderzocht. Een gefaseerde invoering van de zogenaamde 'Karlsruhe-variant' ('Fase
2000') kwam daarbij als beste uit de bus. Dit houdt in dat er voor Groningen gekozen is voor een gefaseerde invoering van Light-rail en stadstram tot 2010. Een belangrijk aspect van 'Fase 2000' is dat regionale light raillijnen gekoppeld zijn aan de stadslijnen. In 'Fase
2000' is een regionale light railverbinding opgenomen tot Veendam. De doorverbinding met Stadskanaal staat in het gedane onderzoek vermeld voor de lange termijn (2030).

Ook Stadskanaal streeft naar een hoogwaardige en aantrekkelijke vorm van openbaar vervoer als basis voor de economische ontwikkeling. In dat kader is het wenselijk om al op kortere termijn een light railverbinding via Stadskanaal naar Emmen aan te leggen.

Omdat het provinciaal bestuur in de tweede helft van 1999 het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP) opstelt, is het de bedoeling de strategiestudie nog daarvoor uit te voeren. De studie wordt gedragen door de deelnemende gemeenten.

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad, verschijnt maandelijks als middenkatern in het blad "Stadsjournaal".

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Deel: ' Strategiestudie light railverbinding Groningen - Emmen '
Lees ook