P E R S B E R I C H T

Haarlem - Parijs, 13 juli 1999

Joh. Enschedé en François Charles Oberthur Fiduciaire voegen bankbiljettendivisies samen

Joh. Enschedé B.V. en het Franse François Charles Oberthur Fiduciaire S.A. hebben het voornemen hun bankbiljettendivisies samen te voegen in een nieuwe onderneming 'Oberthur/Enschedé Currency Printing'. Deze strategische fusie creëert voor het bedrijf een sterke uitgangspositie op de internationale markt van bankbiljetten. Met een omzet van 65 miljoen (Euro) en 400 werknemers zal de nieuwe onderneming behoren tot de top drie in de wereld van private bankbiljettendrukkerijen.

Mede door de komst van de Euro zal er overcapaciteit op de markt voor high security printing ontstaan. Met deze strategische fusie versterken Joh. Enschedé en Oberthur Fiduciaire hun positie op de internationale markt. De activiteiten van beide bankbiljettendrukdivisies vullen elkaar goed aan: Oberthur Fiduciaire heeft een sterke marktpositie buiten Europa en kan zeer kostenefficiënt grote volumes bankbiljetten produceren. Joh. Enschedé staat bekend om de technisch en kwalitatief hoogwaardige kennis op gebied van security printing en is aktief een positie op te bouwen buiten Nederland.

Het bedrijf zal een eigen Europese cultuur creëren, gebaseerd op de wensen uit de markt. De fusie is gericht op groei en heeft (op termijn) een positief effect op de werkgelegenheid.

Gezien de huidige omvang van de bankbiljettendrukkerijen van Joh. Enschedé en Oberthur Fiduciaire wordt de aandelenverhouding respectievelijk 30%-70%. De samenwerking vindt echter plaats op basis van gelijkwaardigheid. Een aantal kernbesluiten zal alleen bij unanieme goedkeuring worden genomen. Ook is afgesproken dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen permanent door Joh. Enschedé zal worden geleverd. De nieuwe onderneming wordt gevestigd in Haarlem. De heer N. Koutros zal als eerste voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO worden benoemd. Hij is thans directeur van het bankbiljettenbedrijf van François Charles Oberthur Fiduciaire S.A.

Voordat de fusie een feit is, wordt eerst een boekenonderzoek uitgevoerd. Beide bedrijven hopen dit uiterlijk 1 september af te ronden. De fusie zal dan met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 1999.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J.K.P. Bruinstroop, CEO Joh. Enschedé B.V.
Telefoonnummer: 023 518 42 09

N. Koutros, Directeur Bankbiljettenbedrijf François Charles Oberthur Fiduciaire S.A.
Telefoonnummer: 00 33 1 47 64 64 00

Deel: ' Strategische fusie bankbiljettendrukkerijen '
Lees ook