SNS REAAL GROEP
https://www.snsreaalgroep.nl

Nieuwe benoemingen binnen SNS Reaal Groep

Straub benoemd tot directeur Concern Zaken SNS Reaal Groep Binnen SNS Reaal Groep wordt per 1 oktober 2001 de heer drs. M.E. (Mark)
Straub, M.Sc. (40) benoemd tot directeur Concern Zaken. De heer Straub was
hiervoor werkzaam als Director Strategy bij PricewaterhouseCoopers Management Consultants.

De heer Straub zal zich voornamelijk richten op strategische projecten en
neemt de taken over van de heer drs. Th.A.W.M. (Theo) Janssen (38). De heer Janssen is per februari benoemd tot lid van de hoofddirectie van SNS bank.

Hoekstra benoemd tot directeur Financiën SNS Reaal Verzekeringen De heer drs. F. (Foeco) Hoekstra RA (35) is benoemd tot directeur Financiën SNS Reaal Verzekeringen. De heer Hoekstra werkte hiervoor als Senior Manager bij KPMG en sinds begin 2001 als zelfstandig interim-manager.

Deze benoeming volgt uit de vacature die ontstaat na het vertrek van de heer drs. R. Collé per 1 oktober 2001.

Over SNS Reaal Groep
SNS Reaal Groep is een innovatieve Nederlandse financiële dienstverlener met een balanstotaal van EUR 44,1 miljard en circa 6000 medewerkers. De
dienstverlening aan particuliere en zakelijke relaties geschiedt vooral via SNS bank en Hooge Huys. SNS bank bedient haar klanten rechtstreeks via
kantoren, telefoon, internet en onafhankelijke intermediairs. Hooge Huys zet haar producten en diensten uitsluitend af via het onafhankelijke
intermediair. Het derde concernonderdeel, SNS Reaal Invest, richt zich op
verbreding van de financiële basis en ondersteuning van de financiële
activiteiten binnen SNS Reaal Groep.

Voor nadere informatie:
SNS Reaal Groep
Concern Communicatie
Christine Mellaart

073 - 683 30 83
christine.mellaart@snsreaal.nl

27 sep 01 14:59

Deel: ' Straub benoemd tot directeur Concern Zaken SNS Reaal Groep '
Lees ook