Provincie Noord-Holland

Streekplan Noord-Holland Zuid ter inzage
Haarlem, 6 maart 2003 - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 17 februari 2003 het streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld.

Het besluit van Provinciale Staten, de voordracht, de aanvaarde amendementen en moties, het gewijzigd ontwerp-streekplan en de relevante streekplankaarten liggen vanaf maandag 10 maart 2003 voor een ieder ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen/voorlichtingscentra van de gemeenten gelegen in het gebied van het streekplan Noord-Holland Zuid. Eind april zullen de aanvaarde amendementen en moties in het gedrukte streekplan verwerkt zijn.

Tijdens kantooruren uren kunnen belangstellenden de stukken over het vastgestelde Streekplan Noord-Holland Zuid inzien in:
* de bedrijfsbibliotheek van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;

* de gemeentehuizen/voorlichtingscentra van de in het streekplangebied gelegen gemeenten, te weten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Bennebroek, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland , Weesp, Wormerland, Wijdemeren, Zaanstad, Zandvoort en Zeevang;

* de kantoren van de stadsdelen in Amsterdam, te weten: Centrum, Noord, De Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Oost/Watergraafsmeer, Oud-West, Oud-Zuid, Zuid-Oost, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg en Zuider Amstel;

Beroepsmogelijkheden
In het streekplan Noord-Holland Zuid zijn geen concrete beleidsbeslissingen opgenomen. Daarom is het niet mogelijk om beroep in te stellen (artikelen 54 en 56 Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Meer informatie
Een gedrukte versie van het streekplan Noord-Holland Zuid (inclusief kaarten), waarin de aanvaarde amendementen en moties zijn doorgevoerd, zal eind april 2003 beschikbaar zijn.

Exemplaren van het gedrukte streekplan Noord-Holland Zuid kunnen dan tegen kostprijs (incl. verzendkosten) worden besteld bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland, tel. (023) 514 43 00 of tel. (023) 514 42 45.

Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen over de inhoud van het streekplan Noord-Holland Zuid verkrijgen bij de heer drs. P. Veldhuis, tel. (023) 514 33 23.

Marcel van Kanten 6-3-2003 14:29:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Streekplan Noord-Holland Zuid ter inzage '
Lees ook