Provincie Zeeland

Stremmingen Zeelandbrug

In juni zijn er drie nachtelijke stremmingen van de Zeelandbrug. De eerste, van maandag 3 op dinsdag 4 juni, duurt van twaalf uur 's nachts tot vijf uur 's morgens. Later in de maand is de brug twee keer twee uur niet beschikbaar voor het wegverkeer: van maandag 10 op dinsdag 11 juni en van maandag 24 op dinsdag 25 juni. Beide stremmingen beginnen om twaalf uur 's nachts en duren tot twee uur. Verder moet het verkeer rekening houden met korte sluitingen van zo'n tien minuten op vrijdag 7, woensdag 19 en vrijdag 28 juni, steeds tussen half tien en tien uur 's morgens.
De stremmingen houden verband met onderhoud aan de Zeelandbrug, inclusief het vegen van de rijbaan. Het verkeer wordt omgeleid via de weg over de stormvloedkering in de Oosterschelde. Alleen in noodsituaties wordt ruimte gemaakt voor de hulpdiensten, zoals ambulances.

28 mei 2002, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 25/02

Zoekwoorden:

Deel: ' Stremmingen Zeelandbrug - 982 '
Lees ook