Gemeente Helmond


27 juni 2002
Strengere controle op fout parkeren

Vanaf 1 juli wordt in Helmond strenger gecontroleerd op verkeerd geparkeerde voertuigen.
De Stadswacht start op die datum, in samenwerking met de politie, het project "Aanpak parkeeroverlast woonwijken". Daarbij maken ze gebruik van een waarschuwingsbon. Deze lijkt op een proces-verbaal, het grootste verschil is de kleur. Wie na deze waarschuwing zijn voertuig niet snel genoeg op een juiste manier parkeert, krijgt een bon van 40,=.

Al geruime tijd komen bij de Stichting Stadswacht Helmond en de politie klachten binnen over parkeeroverlast in woonwijken in Helmond. Deze gaan voornamelijk over fout geparkeerde voertuigen op het trottoir en in plantsoenen. Daarom heeft de Stichting Stadswacht het initiatief genomen, en in overleg met de politie besloten, dit probleem aan te pakken.

Telefoonlijn
Alle klachten met betrekking tot parkeeroverlast kunnen vanaf 1 juli worden gemeld op het centrale telefoonnummer van de Stichting Stadswacht Helmond: 0492 - 50 72 00.

Na binnenkomst van een klacht, onderzoekt de Stadswacht de binnengekomen meldingen ter plaatse. Constateren zij een overtreding, dan laten ze in eerste instantie een waarschuwingsbon achter op het voertuig.
Alle waarschuwingen worden geregistreerd in het registratiesysteem van de Stichting Stadswacht Helmond en worden wekelijks doorgegeven aan de politie. De politie voert vervolgens een gerichte na-controle uit. Blijkt een voertuig dan nog steeds fout geparkeerd te staan, wordt door hen direct een proces-verbaal opgemaakt.

De Stichting Stadswacht pakt alleen die parkeeroverlast aan, waar iedere burger zich aan ergert.
Er wordt dus vooral gecontroleerd naar aanleiding van klachten van wijkbewoners of instanties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Strengere controle op fout parkeren in Helmond '
Lees ook