MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Strengere controle op reisdocumenten vreemdelingen

Charlotte Menten
070 370 6266

3887

21.01.00

STRENGERE CONTROLE OP REISDOCUMENTEN VREEMDELINGEN

De KLM (directeur Van Woudenberg) en de Nederlandse Staat (staatssecretaris Cohen van Justitie) zullen maandag 24 januari een convenant sluiten dat tot doel heeft het aantal vreemdelingen te verminderen die zonder (of met valse) documenten via een KLM-vlucht op een Nederlandse luchthaven arriveren.

Het convenant treedt in werking op 1 april 2000 voor de duur van drie jaar.
In de overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over: - de controle op reisdocumenten door de vervoerder: de vervoerder controleert of de vreemdeling in het bezit is van geldige reisdocumenten voor het verkrijgen van toegang tot Nederland of het land van de eindbestemming;
- het gebruik van technische middelen bij de controle; - last-gatechecks: de vervoerder zal zich inspannen geen passagiers te vervoeren van buiten het Schengengebied die niet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten naar een Nederlandse luchthaven. Daartoe zullen controles worden uitgevoerd zo kort mogelijk voor het moment van het aan boord gaan van het vliegtuig.

Bestaande regelgeving
Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet is iedere vervoerder verplicht na te gaan of een passagier die naar of via Nederland wil reizen beschikt over de een geldig reisdocument. Vervolgens dient de vervoerder een afschrift te maken van de reisdocumenten.

Als een vreemdeling zonder (of met valse) papieren Nederland in reist via een Nederlandse luchthaven is de vervoerder verantwoordelijk voor het terugvervoer van deze persoon naar de plaats waar de reis is begonnen. Daarnaast kan, als gebleken is dat de vervoerder tekort is geschoten bij de controle van de reisdocumenten, kan de vervoerder strafrechterlijk worden vervolgd (maximale boete fl. 5000,-). Dit geldt ook als een vervoerder geen afschrift kan overleggen van het reisdocument van een persoon die zonder reisdocumenten is aangekomen.

21 jan 00 11:05

Deel: ' Strengere controle op reisdocumenten vreemdelingen '
Lees ook