expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: STRENGERE REGELS VOOR GELUID OP DE WERKPLEK.....

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
29 oktober 1999

STRENGERE REGELS VOOR GELUID OP DE WERKPLEK

De wettelijke grens waarbij werknemers verplicht zijn gehoorbeschermers te dragen wordt verlaagd van 90 naar 85 decibel. Dit blijkt uit een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Aanleiding voor de verlaging van de wettelijke grens is het aantal mensen dat dagelijks in een omgeving werkt met schadelijk geluid. In Nederland zijn dat er ruim 500.000. Ongeveer 70% van deze groep gebruikt geen of niet altijd gehoorbeschermers, waardoor meer dan 350.000 mensen onvoldoende beschermd werken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de aanpassing van de regelgeving in de Staatscourant wordt gepubliceerd, waarna het voorstel voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De verlaging van de wettelijke grens zal naar verwachting begin volgend jaar van kracht worden.

RVD, 29.10.1999

29 okt 99 17:45

Deel: ' Strengere regels voor geluid op de werkplek '
Lees ook