Aanpak voor stress in het call center

Datum: 24-1-00

Een hoge uitstroom van medewerkers, een hoog ziekteverzuim, ongemotiveerde medewerkers: deze verschijnselen worden doorgaans veroorzaakt door stress. Het ontstaan van stress heeft vele oorzaken, maar kan voor een bedrijven een hoge kostenpost betekenen. Reden genoeg om stress te lijf te gaan. Speciaal voor call centers en customer service centers heeff PRISMA een zogenaamde ‘Stress scanner’ ontwikkeld. Een adviseur brengt in korte tijd de stress factoren in een call center in kaart, met de bijhorende stressverminderende maatregelen. Zonodig worden deze ook geimplementeerd. Meer informatie is te vinden op de website van PRISMA Consulting BV, www.prisma-web.com

Organisatie: PRISMA Consulting BV

adres: Postbus 321

postcode: 2130 AH

woonplaats: Hoofddorp

Telefoon: 023-5622468

www.prisma-web.com

Deel: ' Stress Scanner Aanpak stress in het call center '
Lees ook