Gemeente Leiden

Strijd tegen onkruid nog niet gewonnen

De één vindt elk sprietje gras een doorn in het oog, de ander vindt hier en daar een plukje tussen de straatstenen juist wel gezellig. Onkruid en de bestrijding ervan is een telkens terugkerend onderwerp in gesprekken met bewoners over het beheer van hun wijk.

MILIEU EN BEHEER - Al ongeveer dertien jaar gebruikt de gemeente in Leiden geen bestrijdingsmiddelen meer om het onkruid uit te roeien. Tegenwoordig wordt geborsteld en geveegd. Toch was de tijd rijp de verschillende methoden eens te testen om uit te vinden wat nu de meest effectieve manier van onkruidbestrijding is.

'Van spuiten weet iedereen dat het schadelijk is voor het milieu; de schadelijke stof komt in het grond- en oppervlaktewater terecht', aldus John van Velzen, projectleider onkruidbestrijding en wijkchef van stadsdeel Noord. 'Wat de meeste mensen niet weten is dat zelfs het meest milieuvriendelijke middel nog steeds onderdelen bevat die niet afbreekbaar zijn. Die onderdelen komen dus ook in het grond- en oppervlaktewater terecht.'

Dat kan een probleem voor ons drinkwater opleveren. Daarom hebben de gezamenlijke waterleidingbedrijven (verenigd in de VEWIN) aan de Rijksoverheid gevraagd om een totaalverbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 'Er wordt vaak gedacht dat bijvoorbeeld de bollenteelt de grootste vervuiler van het oppervlaktewater is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het zijn juist de middelen die de gemeenten gebruiken die zo'n tachtig procent voor hun rekening nemen van de vervuiling van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen. Het is dus belangrijk dat we als gemeente zoeken naar andere manieren om het onkruid te bestrijden.'

Onaangetast

De techniek die nu wordt toegepast, het vegen en het borstelen, komt er op neer dat de bovengrondse delen van de plant worden verwijderd, maar dat de wortels onaangetast blijven. 'Als het groeizaam weer is, zoals nu met een aantal dagen regen, komt de plant met een week of drie weer op en kunnen we opnieuw beginnen.'

In de komende maanden test Milieu en Beheer verschillende manieren van onkruidbestrijding op hun effecten en kosten. Naast vegen en borstelen bekijkt Milieu en Beheer ook twee manieren die de wortels van de plant vernietigen. Het duurt dan langer voor het onkruid in sterke mate terugkomt.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat onkruid überhaupt geen kans krijgt op te komen. Voor Van Velzen een belangrijk onderdeel van de bestrijding: 'Het betekent dat we moeten nadenken over het ontwerp van onze openbare ruimte en het materiaal dat we voor de straten gebruiken. Als er gekozen wordt voor bestrating zouden we moeten kijken naar het materiaal dat we daarvoor gebruiken. We hoeven niet overal van die mooie klinkertjes te gebruiken. Er zijn plekken die zich lenen voor plavuisachtige tegels die naadloos op elkaar aansluiten. Dat betekent dat onkruid op die plaatsen vrijwel niet meer kan ontstaan.'

Ontsierend of mooi?

'Onkruid bestaat uit die plantensoorten die we op een bepaalde plek niet willen hebben. In de berm vinden we sommige planten mooi, tussen de straatstenen vinden we het ontsierend', vat van Velzen de gangbare mening over onkruid samen.

'Maar ook over dat laatste kun je van mening verschillen. Opschietend gras rondom "Leidenaartjes" op het Pieterskerkplein vinden we storend, aan de rand van een fietspad in één van de buitenwijken al veel minder. In dit verband zullen we moeten bekijken of niet of nauwelijks gebruikte (delen van) fietspaden of trottoirs in groenstroken kunnen veranderen. Kortom, we kunnen het fenomeen "onkruid" iets genuanceerder benaderen dan we tot dusver doen. Dat neemt niet weg dat onkruid ons geen overlast moet bezorgen en wij nog een stevige slag moeten leveren voor wij het huidige straatbeeld het stempel "acceptabel" mogen geven.'

'Onkruid willen we op bepaalde plekken nu eenmaal niet hebben.' Foto: Daniel de Groot.

Deel: ' Strijd tegen onkruid Leiden nog niet gewonnen '
Lees ook