Ingezonden persbericht

Start Pilotproject BuitenGewoon Beter

Strijd tegen verloedering groene ruimte

Amsterdam, 10 februari 2003. Het pilotproject 'BuitenGewoon Beter', een initiatief van de provincie Gelderland, moet een bijdrage leveren aan een betere handhaving van de regels in het buitengebied. Het project draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van onze schaarse groene ruimte. Het project start op 12 februari.

De kwaliteit van het buitengebied gaat achteruit door een toename van afvaldumping in de bossen, stroperij, illegale boskap, illegale bouwwerken, onveiligheid in recreatiegebieden et cetera. Tekort aan menskracht, het ontbreken van beleidsplannen, een lage prioriteit die bestuurders en ambtenaren geven aan handhaving in het buitengebied, maakt dat hiertegen te weinig wordt opgetreden.

Om toezicht en handhaving in het buitengebied te kunnen verbeteren, is informatievoorziening en ?uitwisseling van groot belang. Het pilotproject BuitenGewoon Beter moet inzicht geven in de informatie die nodig is, de partijen die over de informatie beschikken, de wijze waarop de informatie digitaal en up-to-date in het veld beschikbaar kan komen, hoe overtredingen geregistreerd kunnen worden en hoe handhavers inzicht kunnen krijgen in overtredingen die door een collega zijn gesignaleerd.

Proeftuin Gelderland
Het project gaat zich afspelen in de agrarische enclave met een stuk bosgebied binnen de gemeenten Apeldoorn, Ermelo en Nunspeet. In dit gebied zullen diverse handhavende partijen gedurende een aantal maanden oefenen met moderne informatie- en communicatie-instrumenten en een andere manier van werken. De bedoeling is dat de verschillende handhavers voor elkaar oog en oor zijn, zodat er meer overtredingen worden aangepakt.

Financile bijdrage Handhaven op Niveau
Het pilotproject van de provincie Gelderland krijgt een financile bijdrage van circa 45.000 vanuit het landelijke programma Handhaven op Niveau. Dit programma is ingesteld op initiatief van het ministerie van Justitie. Verschillende ministeries, waaronder Justitie, VROM en LNV, stellen hierin geld en capaciteit ter beschikking aan lokale en regionale projecten die de samenwerking tussen verschillende handhavende instanties verbeteren en de handhaving optimaliseren.

Deel: ' Strijd tegen verloedering groene ruimte '
Lees ook