ERNST AND YOUNG

toekomstvisie wereldtop (tele)communicatie NIEUW

STRIJD TUSSEN KABEL EN TELEFOON NOG ONBESLIST

'(TELE)COMMUNICATIEWERELD IN AFWACHTING

VAN DE EERSTE .GLOBAL PLAYER.'

'De ontwikkelingen op communicatiegebied gaan dermate snel, dat nauwelijks valt te voor-spellen wat de uitkomst zal zijn. Maar na onze gesprekken met de wereldtop van de communicatiebedrijven kunnen we nu wel een richting aangeven.' Dat zegt Paul Ehrhardt van adviesorganisatie Ernst & Young bij het uitkomen van het internationale onderzoek The Connected Society. Honderd topmanagers van .s werelds grootste (tele)communicatie-bedrijven, waaronder W. Dik (KPN) en R. Pieper (destijds Philips), werden voor dit onderzoek geïnterviewd over hun visie op de toekomst. Volgens Ehrhardt gaat het in de strijd tussen de telecommunicatiebedrijven nu vooral om de vraag wie de eerste .global player. wordt. 'Ondanks alle overnames en alle allianties is dat nog niemand gelukt.' Ook maakt The Connected Society duidelijk dat 'de competitie tussen de kabel- en telecom-bedrijven om het primaat als belangrijkste .communicatiemakelaar. nog onbeslist is', aldus Ehrhardt.

De stormachtige internationale ontwikkelingen op (tele)communicatiegebied werden de afgelopen jaren vooral bepaald door technologische ontwikkelingen en door deregulering in veel westerse landen. Dat leidde ook in ons land tot de komst van nieuwe telecommunicatiebedrijven en een explosieve groei van de mobiele telefonie. Volgens de ondervraagden zet deze ontwikkeling zich door en zal in het Westen binnen tien jaar het aantal mobiele verbindingen de vaste lijnen overtreffen (hetgeen in Finland nu al het geval is). De mobiele telefoon gaat dus wat betreft spraak de vaste telefoon vervangen.

Lokaal tarief
Voor de bedrijven zelf staat momenteel als belangrijkste punt op de agenda wie als eerste een echte .global player. wordt. Overnames blijven daarom een trefwoord. 'Er bestaan maar twee soorten stabiele allianties in de telecomwereld', aldus een van de ondervraagde topmensen, 'overnemen of overgenomen worden.' De internationalisatie van de telecombedrijven zal met name het bellen naar het buitenland goedkoper maken. 'Internationale gesprekken waren eens de .melkkoeien. van deze bedrijven, maar in de nabije toekomst kunnen deze tarieven zelfs richting nul tenderen', zegt Ehrhardt. Hij verwacht dat deze tendens zich doorzet waarbij nieuwe rekenregels kunnen ontstaan. 'In een global village geldt een lokaal tarief natuurlijk wereldwijd!' De druk op de tarieven maakt het wel nodig dat telecombedrijven omzien naar andere inkomstenbronnen. 'Op dit moment wordt vrijwel de volledige winst gehaald uit de meest traditionele activiteit: het mogelijk maken van telefoonverkeer. Die eenzijdige afhankelijkheid van telefoontikken kan men zich in de nabije toekomst niet meer veroorloven.'
.Content packagers.
De telecombedrijven kunnen met name ook het Internet niet links laten liggen. In The Connected Society voorspellen de CEO.s dat de zogenaamde content packagers (zoals Yahoo! en America On-Line) de belangrijkste spelers van het Net worden. Deze content packagers vinden en presenteren voor de consument informatie-op-maat. Door de aanwezigheid van 110 miljoen aan-bieders van informatie in 2001 zullen deze bedrijven uitgroeien tot de belangrijkste poortwachters van het Internet. De marktwaarde van deze content packagers is inmiddels al zo hoog dat zij ook in andere sectoren van het bedrijfsleven actief kunnen worden, bijvoorbeeld door overnames. 'Een bedrijf als Yahoo! kan in de volgende eeuw weleens even groot zijn als een Shell of Unilever', aldus Ehrhardt. The Connected Society laat verder zien dat Internet zo.n dertig jaar nodig heeft om in de helft van alle huishoudens aanwezig te zijn. Voor de radio en de PC was ongeveer evenveel tijd nodig om op die schaal ingeburgerd te raken, voor de telefoon duurde dat zestig jaar. Overigens sloten de leidinggevenden zich niet aan bij de soms cynische geluiden over de commerciële mogelijkheden van het Internet. Nu fors investeren is onvermijdelijk. 'Soms kan ik .s nachts niet slapen omdat ik mij afvraag of ik die dag wel genoeg aan het Internet heb verloren', zei een van de ondervraagden.

Killer application
Ook de kabelmaatschappijen zullen een steeds belangrijkere rol spelen in het leveren van diensten en producten. In Europa zal bijvoorbeeld de .video op bestelling.-dienstverlening in 2002 goed zijn voor een omzet van 1 miljard gulden. De belangrijkste strijd richt zich op de vraag langs welke weg het merendeel van de communicatie bij de huishoudens binnenkomt. De televisie geldt daarbij als een killer application en zal in de toekomst verschillende vormen van informatie samen-brengen. Maar de telecombedrijven zijn ook druk doende om hun vaste lijnen te optimaliseren voor allerhande dataverkeer. Wie het gaat winnen - de telefoon of de kabel - valt nog niet te zeggen. De ondervraagden gaven vooral zichzelf de beste kans in dit 'gevecht om de laatste kilometer'. Men voorspelde bovendien dat niet de technologische mogelijkheden doorslaggevend zullen zijn, maar het vermogen om in te spelen op de wensen en behoeften van de consument.

Onderzoek
Het rapport The Connected Society kwam tot stand op basis van interviews met de 50 CEO.s (voorzitters Raad van Bestuur) en 45 topmanagers van de wereldwijd leidende bedrijven op het gebied van communicatie. Bovendien werd gebruik gemaakt van een honderdtal rapporten en onderzoeken. In Nederland vonden vraaggesprekken plaats met Wim Dik van KPN Telecom en Roel Pieper van Philips.

Einde bericht

Deel: ' Strijd tussen kabel en telefoon nog onbeslist '
Lees ook