PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

6 OKTOBER 1999

Stripverhaal ondersteunt beleid voor Vlaamse Rand

Met de uitgave in meerdere talen van het stripverhaal "De vermetele verzamelaar" wil de Vlaamse overheid haar beleid voor de Vlaamse Rand rond brussel verder uitbouwen. Het initiatief richt zich vooral tot jongeren in de Vlaamse Rand, doch volwassenen zullen zich evengoed aangesproken voelen.

De Vlaamse overheid voert sinds twee jaar een specifiek beleid in de Vlaamse Rand rond Brussel. Hiermee wil zij de plaatselijke bevolking een hart onder de riem steken en de nieuwe (vaak anderstalige) inwoners van deze regio open en gastvrij onthalen. Zij wil hen daarbij echter ook wijzen op het authentieke Vlaamse karakter van de regio en hen correct voorlichten over de voor hen vreemde en soms specifieke (taal)situatie waarin zij zijn terechtgekomen. Tegelijk wil zij hen uitnodigen deel te nemen aan het lokale gemeenschapsleven en hen aanmoedigen om Nederlands te leren.

Met de bestaande brochures "Welkom in Vlaanderen" en "Als goede buren. Vlaanderen en de taalwetgeving" en ook met initiatieven als de Randkrant wordt vooral een volwassen publiek beoogd. Om ook de jeugd aan te spreken is nu het educatieve stripverhaal "De vermetele verzamelaar" uitgewerkt en gepubliceerd. Het gaat over een Schotse jongen, zoon van een diplomaat, die in Tervuren komt wonen. Hij leert bij toeval Vlaamse vrienden kennen, beleeft met hen een spannend avontuur en steekt onderweg ook heel wat op over Vlaanderen.

Het scenario werd uitgewerkt door Jansen & Janssen, en de tekeningen zijn van de hand van Ron Van Riet. De strip is in vier talen uitgegeven: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Hij richt zich zowel tot de anderstalige als tot de Nederlandstalige jeugd, maar ook volwassenen, in de Vlaamse Rand. Daarnaast zal hij ook bezorgd worden aan o.m. de buitenlandse ambassades en pers in ons land en de bibliotheken in Vlaams-Brabant.

Samen met vzw De Rand zal worden nagegaan of de Europese en Internationale scholen in de Vlaamse Rand interesse betonen om dit stripverhaal zinvol te gebruiken. Ook de Nederlandstalige scholen - en waarom niet: ook de Franstalige scholen - kunnen deze educatieve strip aanwenden om hun leerlingen te sensibiliseren voor deze problematiek.

Het stripverhaal is gratis en kan besteld worden bij de cel Coördinatie Vlaamse Rand van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel - fax. (02) 553 56 34
e-mail: jan.debock@coo.vlaanderen.be

U kunt ook telefonisch een exemplaar bestellen via de Vlaamse Infolijn op tel.nr. 0800 / 3 02 01 (elke werkdag van 9 tot 19 u.).

Deel: ' Stripverhaal ondersteunt beleid voor Vlaamse Rand '
Lees ook