Gemeente Den Helder

Datum : 21 januari 1999

Onderwerp :

Strooi en schuifauto's hebben eerste kilometers al verreden

De eerste sneeuwballen zijn weer gegooid in het witte Den Helder van vorige week.

Strooi-auto's van de Milieudienst zijn dan ook op pad geweest. In dit artikel kunt u lezen hoe de Milieudienst de mogelijke nog volgende sneeuwval en ijzel aan gaat pakken.

signalering gladheid De Milieudienst krijgt van twee kanten informatie over de (te verwachten) toestand van de wegen. Twee maal per etmaal krijgt de coördinator gladheidsbestrijding per fax van het KNMI de weersverwachting voor de volgende twaalf uur. Op basis van bijgeleverde meteorologische grafieken kan de coördinator met redelijke zekerheid de toestand van de wegen in de daarop volgende uren inschatten. Zodra de weerssituatie (snel) verandert neemt het KNMI telefonisch contact op. Dat gebeurt via de zogenoemde 'gladheidstelefoon'. Deze mobiele telefoon is alleen voor dit soort meldingen bestemd en staat 's winters dag en nacht aan.

Naast het KNMI krijgt de Milieudienst informatie over de gladheid van wegen van de politie.

curatief strooien

In de gemeente Den Helder wordt 'curatief' gestrooid. Dat wil zeggen dat de strooiploegen pas op pad gaan als het al glad is. Er wordt namelijk met droog materiaal gestrooid dat alleen blijft liggen als het zich aan sneeuw of ijzel kan 'hechten'. Vooraf strooien heeft geen zin: het zoutmengsel waait weg. Een (dure) oplossing is 'nat'-strooien. Hierbij wordt het strooizout gemengd met een oplossing van water en een ander soort zout. Hiervoor kunnen echter niet de huidige strooi-auto's worden gebruikt. Voorlopig blijft Den Helder dus strooien met droog strooizout.

gladheid in soorten

Gladheid kan door verschillende oorzaken ontstaan. Afhankelijk van de oorzaak kan de gladheid goed danwel slecht worden bestreden. Zo is opvriezen van het wegdek vrij makkelijk te bestrijden door het strooien van zout. Dat geldt ook voor een kleine hoeveelheid sneeuw. Zet de sneeuwval door dan rukken ook sneeuwschuivers uit. Het sneeuwschuiven heeft alleen goed resultaat als tijdens de eerste sneeuwval al zout is gestrooid. De onderste gedooide laag is dan gemakkelijk weg te schuiven. IJzel is niet goed te bestrijden. De dichtheid is veel groter dan die van sneeuw. Per vierkante meter zou dus veel meer zout moeten worden gestrooid voor enig effect. In tegenstelling tot sneeuw-gladheid verspreiden autobanden de in putjes opgehoopte pekel nauwelijks over de rest van het gladde ijzeldek. Kortstondig biedt het strooien van zand oplossing. Daarmee wordt de ijzellaag ruw gemaakt. Het zand blijft echter maar kort liggen. Het lijkt dus veilig maar het wegdek wordt snel weer glad. Strooien met zand is dus geen oplossing. Bovendien treden op lange termijn problemen op met het rioleringstelsel: vervuiling en ook verstoppingen in putten.

strooiplan

Zodra gladheid optreedt gaan de strooi-auto's op pad. Allereerst zijn de busroutes en de belangrijkste noord-zuid en oost-west- verbindingen aan de beurt. Ook de omgeving van het ziekenhuis behoort tot de eerste prioriteit. Daarna volgen de doorgaande wegen in de wijken. Gelijktijdig met de wegen worden ook de aanliggende fietspaden en andere belangrijke fietsverbindingen onder handen genomen. Bij een 'redelijke' hoeveelheid sneeuwval of opvriezing zijn bovenstaande wegen en paden - met een totale lengte van circa 180 km. - binnen drie uur allemaal gestrooid. Alleen bij overmatige sneeuwval wordt (overdag) handmatig gestrooid bij abri's, oversteekplaatsen, bruggen, winkelcentra, stadhuis, politiebureau, enz. Pas daarna komen ook de minder belangrijke fietspaden aan bod.

fietspaden

In Den Helder zijn zes wagens beschikbaar die zowel kunnen strooien als schuiven. Twee daarvan zijn kleiner van formaat en met name bedoeld voor de fietspaden. Het ijs- of sneeuwvrij krijgen van fietspaden is een vrijwel onoplosbaar probleem. De dooiwerking van zout is gebaseerd op het feit dat op de wegen autobanden het zout met de sneeuw/ijzel vermengen.

De smalle fietsbanden hebben niet voldoende effect. Ook sneeuwschuiven biedt geen echte oplossing bij temperaturen onder nul. De dunne sneeuwlaag die achterblijft zal snel opvriezen.

de stoep voor uw huis

Niet alleen voor de Milieudienst maar ook voor uzelf is een schone taak weggelegd tijdens de winterse perioden. Tegenwoordig is het geen burgerplicht meer om de openbare stoepen voor uw deur ijs- en sneeuwvrij te houden. Maar voor de gebruikers ervan zou het heel prettig zijn als u het wel doet. En wanneer u uw pad of trottoir schoonveegt, veegt u dan gelijk even het trottoir mee van uw buren, indien zij hiertoe zelf niet in staan zijn.

strooizout

De Milieudienst verstrekt geen strooizout aan de inwoners. Strooizout kunt u kopen bij de verschillende supermarkten en doe-het-zelf zaken. Pas als er grote schaarste optreedt bij deze zaken zal de Milieudienst de inwoners van strooizout voorzien. Dat wordt dan in de (kabel)kranten bekend gemaakt.

rolemmers aan gestrooide doorgaande wegen

Bij langdurige ijzel kunnen de vuilniswagens van de Milieudienst niet alle straten bereiken. In dit geval kunt u uw rolemmer aan de dichtstbijzijnde gestrooide buurt- of wijkweg zetten. U hoeft dan geen opstelplaats te zoeken. Alle rolemmers aan deze weg worden geleegd. Houdt u in zo'n gladheidsperiode ook de Kabelkranten in de gaten.

Gladheidbestrijders v/d gem Den Helder

Wie nog vragen heeft over de gladheidsbestrijding kan contact opnemen met de afdeling Klantenservice van de Milieudienst, telefoonnummer 671 601. Deze medewerkers van de Milieudienst gaan ‘s winters de strijd aan met de gladheid op de wegen. Achter hen staat een strooiwagen. Het strooizout wordt met behulp van een bandmachine vanuit het zouthok in de strooier geladen.

©SDRN last update: 20-01-99

Deel: ' Strooi en schuifauto's uitgerukt in Den Helder '
Lees ook