Stork Group

Naarden, 3 juni 1999

Structurele aanpassing bij Stork Screens

Stork Screens in Boxmeer heeft haar ondernemingsraad advies gevraagd over een herstructurering van de ondernemingsactiviteiten. Gebaseerd op de ontwikkelingen in de textieldrukmarkt is door het management van de Stork Textile Printing Group sedert begin 1998 een aantal acties ondernomen om de rotatiezeefdruk activiteiten van de groep aan de veranderende omstandigheden aan te passen.

Omdat deze marktontwikkelingen van structurele aard zijn, zullen binnen Stork Screens Holland B.V. aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Dit betekent dat de directie van Stork Screens Holland B.V. aan de ondernemingsraad heeft gevraagd te adviseren over een herstructurering van de ondernemingsactiviteiten. Deze herstructurering zal een aanpassing van de personele organisatie tot gevolg hebben: 85 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De betrokken medewerkers kunnen binnen de door Stork en de vakverenigingen overeengekomen sociale kaders rekenen op intensieve bemiddeling. De omschreven maatregelen zullen bijdragen tot de verdere continuïteit en zo de wereldwijde marktleiderspositie van Stork Screens waarborgen.

Stork Screens is gespecialiseerd in ontwerp, productie en verkoop van rotatiezeefdruksjablonen voor voornamelijk de textieldrukindustrie. Het bedrijf maakt deel uit van de Stork Textile Printing Group. Met deze groep werd
in 1998 NLG 640 miljoen (EUR 290 miljoen) omzet van de totale concernomzet van NLG 5 miljard (EUR 2,3 miljard) gerealiseerd.

Informatie voor de pers:

J.A. Huurdeman
Tel.: 035 - 695 75 55 / 06 - 53 82 31 46

Deel: ' Structurele aanpassing bij Stork Screens '
Lees ook