Provincie Drenthe


Waterschappen betalen mee aan onderhoud
Structurele financiering Drentse kanalen rond

Assen, 12 februari 1999
Persberichtnummer 99-033De provincie Drenthe gaat haar vaarwegen definitief samen met de waterschappen Meppelerdiep en 't Suydevelt onderhouden. De waterschappen gaan samen ruim 1,6 miljoen gulden bijdragen in het totale onderhoudsbudget.

Al sinds 1996 betalen de beide waterschappen een jaarlijks oplopende bijdrage. Nu is het bedrag definitief vastgesteld en worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De provincie had hierover al eerder overeenstemming bereikt met waterschap het Meppelerdiep. Afgelopen woensdag ging het algemeen bestuur van 't Suydevelt ook akkoord met de hoogte van de bijdrage. Daarmee is een gedegen onderhoud van de provinciale vaarwegen in Zuid- en Zuidoost-Drenthe veiliggesteld.

De provincie kampt al jaren met een te krap budget voor het onderhoud van de (Verlengde) Hoogeveensche Vaart, Bladderswijk en Stieltjeskanaal. Daardoor kon de provincie de vaarwegen niet optimaal beheren en is er in de loop der jaren achterstallig onderhoud ontstaan.
De vaarwegen hebben ook een belangrijke functie voor de waterhuishouding. Het was dus eigenlijk niet zo vreemd dat de provincie bij de waterschappen aanklopte voor hulp bij het beheer en onderhoud. De waterschappen gaan 21,7% bijdragen in het totale onderhoudsbudget. 49,9% daarvan, jaarlijks 824.000 gulden, komt voor rekening van het Meppelerdiep. 't Suydevelt levert een bijdrage van 827.300 gulden per jaar wat neer komt op 50,1%.

Gedeputeerde Swierstra zegt erg opgelucht te zijn over de overeenkomst. "Het was hard nodig om een structurele oplossing te vinden voor de onderhoudsproblemen. Met de deze bijdrage van de waterschappen kunnen we garant staan voor een duurzame instandhouding van de Drentse vaarwegen."Deel: ' Structurele financiering Drentse kanalen rond '
Lees ook