Provincie Drenthe


Structuur SNN: geen vierde bestuurslaag

Assen, 19 januari 2000
Persberichtnummer 00-004Zowel de huidige structuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), als een Interprovinciale Statencommissie (IPSC) vertonen in ruime mate de kenmerken van een verlengd provinciaal bestuur. Het huidige SNN en de IPSC vertonen staatsrechtelijk en bestuurskundig gezien geen kenmerken van een vierde bestuurslaag en bieden voldoende waarborg om eventueel autonomieverlies te voorkomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek naar de formele structuur van het SNN, dat in opdracht van het SNN is uitgevoerd door prof. dr. M. Herweijer.

Aanleiding voor het onderzoek was de vrees van de leden van provinciale staten van de provincie Fryslân dat zij in de nieuwe structuur van het SNN hun autonomie zouden verliezen. Daarom heeft het SNN-bestuur op 23 december 1999 aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen opdracht verleend om een antwoord te geven op de volgende twee vragen: * Kan de voorgestelde SNN-structuur worden aangemerkt als verlengd provinciaal bestuur danwel als een vierde bestuurslaag? * Hoe dient de voorgestelde mandatering hierin beoordeeld te worden en zou dit, zoals blijkt uit de discussie in de Provinciale Staten van Fryslân, ook consequenties dienen te hebben voor de omvang van de IPSC?

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgestelde structuur geen vierde bestuurslaag is maar een voorbeeld van verlengd provinciaal bestuur. Mandatering van instemmingsbevoegdheid aan de IPSC komt tegemoet aan de eisen van verlengd provinciaal bestuur. Die mandatering maakt daarnaast de voorgestelde omvang van de IPSC verdedigbaar. Herweijer beveelt daarnaast een veiligheidsklep voor de IPSC aan zodat er geen enkele provincie kan worden overruled. Die veiligheidsklep maakt besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid voor de IPSC mogelijk.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Structuur SNN geen vierde bestuurslaag '
Lees ook