Gemeente Sneek


Structuurvisie Sneek en Wymbritseradiel

GEMEENSCHAPPELIJKE STRUCTUURVISIE SNEEK EN WYMBRITSERADIEL De gemeentebesturen van Sneek en Wymbritseradiel hebben besloten een gemeenschappelijke structuurvisie te laten opstellen voor het grondgebied van Sneek en het noordelijk deel van Wymbritseradiel. De kosten van het opstellen van de visie, begroot op 45.000, worden door de beide gemeenten gedeeld.
De visie zal zich vooral richten op het gebied en de thema's die gemeenschappelijk van belang zijn. Het studiegebied zal worden benaderd alsof het één gemeente betrof. Beide gemeenten werken al samen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein De Hemmen, waarbij de gemeentegrens zal worden overschreden.
Bij de opstelling van de visie vormen bestaande beleidsvisies een belangrijke inbreng. Daarbij is onder meer van belang de extra taakstelling, die Sneek als stedelijke kern en partner in de A7-zone heeft op het gebied van wonen en werkgelegenheid. Ook in Wymbritseradiel moeten keuzes worden gemaakt omtrent wonen en werken. Op basis van een analyse van het gebied zullen keuzes gemaakt moeten worden omtrent ontwikkelingsrichtingen voor wonen, werken, infrastructuur, natuur en recreatie.

Deel: ' Structuurvisie Sneek en Wymbritseradiel '
Lees ook