Erasmus Universiteit Rotterdam

23 november 1999

Student EUR oogst voor vierde keer cum laude

Afgelopen vrijdag (19 november) studeerde John G.H. Jansen af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, cum laude (met lof) in de rechtsgeleerdheid. Enige jaren geleden heeft hij ook de propedeuse Nederlands recht met lof gehaald. Maar dat is niet alles. De bolleboos geboren in Amsterdam en inmiddels 31 jaar heeft er nog een andere universitaire studie aan de EUR opzitten: in 1993 behaalde hij cum laude het doctoraal examen in de economie, nadat hij in 1987 de propedeuse economie met lof had gehaald.

Sinds zijn doctoraal economie in 1993 heeft John Jansen een fulltime baan bij Getronics. De rechtenstudie die hij vandaag afrondt, heeft hij dan ook in de avonduren gevolgd.

Vanwege zijn bijzondere prestaties komt Jansen alle lof toe; vandaar dat hij door de voorzitter van het College van Bestuur van de EUR, dr. Henk J. van der Molen hem bij zijn afstuderen is gefêteerd.

Deel: ' Student EUR oogst voor vierde keer cum laude '
Lees ook