Ingezonden persbericht
Persbericht
22 oktober 2008

Onderzoek StudentenWerk wijst uit:
Student kiest maatschappij boven eigen ambitie

De maatschappelijke betrokkenheid van de Nederlandse student is groter dan de ambitie om een glansrijke carrière na te streven. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van StudentenWerk onder 502 studenten. Van de respondenten geeft 59 procent aan het erg belangrijk te vinden dat hun toekomstige werkgever een duidelijk beleid voert met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zelf is de student ook maatschappelijk betrokken: 72 procent geeft aan een goed doel te ondersteunen. Als het gaat om de eigen toekomst is de student minder ambitieus: 70 procent wil na zijn afstuderen drie, hooguit vier dagen per week werken.

Maatschappelijk verantwoord solliciteren
Het meerderheid van de ondervraagde studenten (67 procent) zoekt voorafgaand aan zijn sollicitatie uit of het betreffende bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Slechts 4 procent geeft aan dit niet belangrijk te vinden. Daarnaast is 72 procent van de studenten op een bepaalde manier betrokken bij een goed doel, van het schenken van geld tot het doen van vrijwilligerswerk. De belangrijkste reden (33 procent) voor het doen van vrijwilligerswerk is om de vrije tijd zinvol in te vullen. Respectievelijk 18 en 16 procent noemt maatschappelijke betrokkenheid en het vergroten van werkervaring als reden. Een goed MVO-beleid werpt zo niet alleen zijn vruchten af richting de maatschappij, maar zorgt er ook voor dat bedrijven een extra aantrekkingskracht hebben op de schaarse groep potentiële werknemers.

Gewoon gelukkig zijn
Het onderzoek toont verder aan dat voor de Nederlandse student de kwaliteit van zijn leven belangrijk is. Voor de overgrote meerderheid, 70 procent, is een succesvolle carrière ondergeschikt aan geluk en een goede gezondheid. Bijna driekwart van de studenten ziet 3 á 4 dagen werken als ideaal. "Net als de waardering die bedrijven met een MVO-beleid krijgen, is ook dit een belangrijk signaal richting werkgevers", aldus Hugo de Koning, directeur StudentenWerk. "Om in tijden van toenemende vergrijzing werknemers voor je te winnen is het belangrijk om gehoor te geven aan parttime werken. Er is een sterk stijgende behoefte aan flexibel werken, de werkgever kan deze wens niet langer negeren. Het vormt anno 2008 een wezenlijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden."

Over StudentenWerk
De drie oprichters van StudentenWerk, Hugo de Koning (27), Bram Bosveld (26) en Rogier Thewessen (31) zijn in 1999 begonnen met het uitzenden van studenten. De beginperiode op de zolderkamer ligt al ver achter hen: het bedrijf is uitgegroeid tot Nederlands grootste uitzendbureau voor bijbanen, vakantiewerk, stages en afstudeeropdrachten. Inmiddels bestaat StudentenWerk uit 14 vestigingen in Nederland en zijn meer dan 400.000 studenten ingeschreven die werken voor 6.200 vaste opdrachtgevers. Sinds kort is StudentenWerk met dochteronderneming `StudentJob' ook actief in Duitsland. www.studentenwerk.nl

Niet voor publicatie: Voor meer informatie en rechtenvrij beeld neem contact op met Coebergh Communicatie & PR, Marieke Visser, Leidsegracht 38-40, 1016 CM Amsterdam, tel (020) 470 87 87, fax (020) 470 88 13 en e-mail marieke@coebergh.nl


---- --

Deel: ' Student kiest maatschappij boven eigen ambitie '
Lees ook