Universiteit Twente


99/86 29 september 1999

Van start met congres

Student Union: unieke organisatie voor de actieve student

Stork, KPN, ABN-Amro maar ook Grolsch en Fortis en vertegenwoordigers van het lokale en Euregionale overheden en buitenlandse partneruniversiteiten van de UT zullen op 1 oktober aanwezig zijn bij de officiële start van de Student Union. Deze voor Nederland unieke organisatie stimuleert 'student-activisme', gaat contacten aan met het bedrijfsleven en wil na een opstartfase financieel op eigen benen staan.

De overkoepelende organisatie, waar de meer dan 100 sportieve en culturele studentenverenigingen van de UT onder vallen, heeft zich als hoofddoel gesteld het studentactivisme te versterken en te ondersteunen. De Student Union zal dat bijvoorbeeld doen door voor verenigingen een goed boekhoudpakket te regelen, door een scherp contract af te sluiten met een bierbrouwer en een rijschoolhouder. De Union zal overigens zeker niet alleen zaken doen met het bedrijfsleven. De SU gaat ook in de slag voor een studentvriendelijker stelsel van afstudeersteun, waarmee studenten de door besturen verloren gegane studietijd en -financiering gecompenseerd krijgen. En de union zal heel studentgericht te werk gaan bij het informeren van haar achterban: reeds tijdens de UT-voorlichtingsdagen voor aspirant-studenten verzorgen zij een deel van het programma, "op een wijze die dicht bij de doelgroep staat."

De Twentse Student Union is de eerste in Nederland; in Angelsaksische gebieden is het echter al lang ingeburgerd en vormen de unions (kapitaal)krachtige organisaties met eigen gebouwen waarin zaken als disco's, banken, reisbureaus en sauna's zijn ondergebracht. Organisaties die, doordat ze een groot aantal studenten vertegenwoordigen, in staat zijn allerlei faciliteiten tegen scherpe prijzen aan te bieden. Een weg die de SU graag navolgt. Nu nog bestaat de union van gelden die zij van het College van Bestuur ontvangt. Maar over 1 à 2 jaar wil deze stichting zich goeddeels zelf kunnen bedruipen. Om dat te bereiken willen de studentbestuurders van de union onder ander een 'businessclub' oprichten, voor ondernemers die zo de band met hun toekomstige werknemers willen verstevigen.

Het behartigen van de belangen van de studenten, het verbeteren van de faciliteiten moet resulteren in een groter studentactivisme. Het achterliggende doel daarvan is de academische vorming en het welzijn van de studenten te bevorderen. Dit gegeven staat ook aanstaande vrijdag centraal als gedebatteerd zal gaan worden over de stelling: studentactivisme in relatie tot arbeidsmarktperspectief en de studievoortgang. Een van de deelnemers aan deze discussie is prof.dr. F.A. van Vught, de Rector Magnificus van de UT die het ontstaan van de union sterk gestimuleerd heeft en de SU ziet als een bereider van "een omgeving waarin studenten kunnen experimenteren en over een grote mate van autonomie kunnen beschikken". Dit draagt volgens Van Vught bij aan de "academische vorming die erop gericht is studenten te laten opgroeien tot verantwoordelijke burgers en medemensen".

Voorts wordt het discussiepanel gevormd door de voorzitter van de SU, Lex Hoekstra, prof.dr.ir. G.M.G.M. van Lieshout, opleidingsdirecteur van Civiele Technologie & Management van de UT en door ir. Prupper, senior consultant E-commerce bij Magnus Consulting. Voorzitter is de presentator van het NOS-journaal, Harmen Siezen. Het oprichtingscongres van de SU start om 14.00 uur en vindt plaats in het Collegezalencomplex op de campus van de UT.

Meer informatie: Student Union, tel (053) 489 8006, http://www.union.utwente.nl

Contactpersoon Voorlichting: ir. W.R. van der Veen, tel (053) 489 4244, e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Student Union unieke organisatie voor de actieve student '
Lees ook