Voor directe publicatie

13 januari 2000

Vanaf heden online: www.studentweb.nl

De eerste website geheel toegespitst op studenten van de Academie voor Communicatie aan de Hogeschool Holland te Diemen is vanaf 17 januari online. Meer dan 2000 studenten kunnen door middel van deze site worden voorzien van dé informatie die ze nooit kregen. Stageplaatsen, ervaringen van medestudenten, voormalig stagiairs en reeds afgestudeerden, beroepsmogelijkheden na de studie en natuurlijk de mogelijkheid voor bedrijven stageplaatsen en banen aan te bieden op een one-to-one basis.

@bc: de makers van www.studentweb.nl
@bc (At Bazik Concept) is een organisatie die is opgezet door 24 studenten van de HBO-opleiding Bedrijfspresentatie in het kader van het vierdejaarsvak 'Themagroep'. @bc streeft ernaar om, via deze nieuwe website, studenten van de Academie voor Communicatie te ondersteunen tijdens en na hun studie.

Onderzoek
Uit een door @bc gehouden onderzoek onder studenten van de Academie voor Communicatie blijkt een grote behoefte te bestaan om juist via Internet informatie te krijgen over de volgende onderwerpen: nieuws over de opleidingen, informatie over de inhoud van de opleidingen (vakken), informatie over stages en afstudeermogelijkheden, beroepsmogelijkheden na de studie, roosterwijzigingen, studie- en tentamenresultaten en leuke en handige 'links'.

Naast het feit dat studenten via de website worden ondersteund, zal de website ook als visitekaartje fungeren naar stagebiedende bedrijven en potentiële werkgevers. Immers, via de website kunnen bedrijven alles over de opleidingen van de Academie voor Communicatie te weten komen.

Deel: ' Studenten Academie Communicatie online www.studentweb.nl '
Lees ook