Ingezonden persbericht

Studenten en leraren Hogeschool leiden: Samir A mag terugkomen

Ultimatum aan Hogeschool verstrijkt op 02 december 2005

AMSTERDAM, 20051130 -- Studenten en leraren van de Hogeschool Leiden vinden voor het overgrote deel helemaal niet dat Samir A niet meer terug mag komen, dat blijkt uit het radioprogramma BNN United alsmede een rondgang langs studenten.


" Merkwaardige gang van zaken", aldus de EORG. Het bestuur van de Hogeschool Leiden heeft de maatregel om Samir A voor een periode van 1 jaar te schorsen toch op deze gronden genomen.

De EORG heeft dan ook sterkt de indruk dat het bestuur van de Hogeschool van de regeling, openbare orde en veiligheid, gebruik heeft gemaakt om het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te omzeilen.

Het ultimatum loopt op 2 december af, indien de EORG nog niets heeft vernomen dan zal er een klacht gaan naar de minister van onderwijs alsmede naar de competente commissaris belast met onderwijs bij de Raad van Europa.

Deel: ' Studenten en leraren Hogeschool leiden Samir A mag terugkomen '
Lees ook