Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Government Crash Course 2001: een kennismaking met de Rijksoverheid

Een persbericht bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst

15 oktober 2001

Na het succes in 1999, organiseert de Rijksoverheid in nauwe samenwerking met de Universiteit Leiden op 17, 18 en 19 oktober aanstaande voor de tweede keer de Government Crash Course. De Government Crash Course is bedoeld om doctoraal derde- en vierdejaars universitaire studenten inzicht te geven in de werkzaamheden van de Rijksoverheid en hen te interesseren voor een eventuele baan bij de Rijksoverheid.
Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld is dit jaar verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Uit de ruim 120 aanmeldingen zijn tachtig talentvolle studenten geselecteerd op basis van onder andere behaalde studieresultaten en een goed beargumenteerde interesse om met de Rijksoverheid kennis te maken. De studenten vertegenwoordigen diverse studierichtingen, etnische achtergronden en zijn afkomstig van zeven verschillende universiteiten.
Deze tachtig studenten volgen een driedaags cursus, waarin ambtenaren, bestuurders, adviseurs en wetenschappers aan de hand van een aantal themas in brede zin ingaan op de Rijksoverheid als organisatie en als werkgever. Aansluitend volgt op de cursus een zogenaamde 'snuffel'-stage van een week waarin de studenten meelopen met hoger opgeleide ambtenaren op een ministerie om op deze wijze kennis te maken met het dagelijks werk. De stage is een unieke kans op een inspirerende en leerzame praktijkervaring na de theorie en discussies tijdens de drie cursusdagen.

Deel: ' Studenten maken kennis met Rijksoverheid '
Lees ook