Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T
Groningen, 16 juli 2001

Studenten.net op eigen kracht verder

Studenten.net heeft zich op 16 juli 2001 losgemaakt van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC Holding B.V.). Alle activiteiten van Studenten.net gaan over in handen van een nieuwe moedermaatschappij: The WOW! Company.
Studenten.net is onder meer facilitator van één van de toonaangevende studentencommunities van Nederland (www.studenten.net) en uitgever van het internetspel Virtual Gotcha!

Nieuwe initiatieven
Ontstaan als een interactieve community voor studenten, heeft Studenten.net zich ontwikkeld tot marketingpartner van bedrijven die toegang zoeken tot moeilijk bereikbare doelgroepen. Aangezien daarbij naast uitgeefactiviteiten steeds meer de nadruk komt te liggen op conceptontwikkeling, databases en marktonderzoek, zijn de oprichters van Studenten.net ervan overtuigd dat een verzelfstandiging in deze fase de beste stap is, die het bedrijf de ruimte geeft om naast de huidige activiteiten nieuwe initiatieven uit te bouwen.

Kernactiviteit
Voor NDC Holding betekent de verzelfstandiging van Studenten.net een verdere concentratie op haar kernactiviteit. NDC Holding is uitgever van onder anderen de regionale dagbladen van het noorden des lands: de Drentse Courant, het Groninger Dagblad, de Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het Noorden.

Harmonie
Het besluit gescheiden wegen in te slaan is in harmonie genomen. Tussen NDC en Studenten.net blijft een warme klant-leverancierrelatie bestaan.

The WOW! Company
The WOW! Company, de nieuwe eigenaar van Studenten.net, wordt geleid door de oprichters en het huidige management van Studenten.net virtual communities. Door een focus op interactie en het creëren van toegevoegde waarde voor de gebruiker, bindt The WOW! Company haar leden actief aan haar communities. De onlangs gelanceerde website voor virtuele clubs (www.studenten.net/clubs) is daar een goed voorbeeld van.

Voor vragen kunt u terecht bij:


- de heer J.K.W. de Roos, directeur NDC Holding B.V., telefoon 058-2845205, e-mail jan.de.roos@ndcholding.nl;
- de heer J. Wittmaekers, directeur Studenten.net, telefoon 050-3114377, e-mail john@studenten.net.

Deel: ' Studenten.net op eigen kracht verder '
Lees ook