Gemeente Alkmaar


Studenten Clusius College ontwerpen en realiseren groenplan voor bedrijventerrein Viaanse Molen

Alkmaar, 31 maart 2003

Studenten van het Clusius College hebben een beplantingsplan voor het bedrijventerrein Viaanse Molen ontworpen. Het plan omvat onder meer de aanleg van een ecologische oever. In samenwerking met de gemeente Alkmaar zijn de uitgangspunten voor het groenplan bepaald. Uit de ontwerpen van de leerlingen heeft de gemeente de mooiste elementen gehaald en samengevoegd tot een plan dat past binnen het gemeentelijk groenbeleid. Op maandag 7 april gaan 36 leerlingen van het Clusius College de eerste fase van het plan zelf ter plaatse uitvoeren.

Veertien leerlingen van de opleiding zelfstandig-beroepsbeoefenaar groenvoorziening hebben in opdracht van de gemeente Alkmaar een beplantingsplan opgesteld voor het bedrijventerrein Viaanse Molen. Hieruit heeft de gemeente een gecombineerde keuze gemaakt voor de uitvoering. Het resultaat van dit unieke samenwerkingsproject tussen school en gemeente is een bijzonder groeninrichtingsplan voor het bedrijventerrein.

Behalve bomen, struiken en gras is een opvallend onderdeel van het groenplan de aanleg van een ecologische oever. Het water langs het gebied vormt een ecologische verbindingszone, die de natuur in onze stad verbindt met de polders in het buitengebied. De oever krijgt een puur Hollands en natuurlijk aanzien. De bestaande oever wordt aangepast in samenwerking met het hoogheemraadschap. Er wordt een drasberm gemaakt, waarbij de bestaande beschoeiing zal worden verlaagd, op sommige plaatsen tot onder het waterniveau. De oever zal begroeid raken met diverse oever- en moerasplanten en zal allerlei dieren aantrekken, zoals watervogels, libellen en amfibieën. Naast de drasberm komt een laag grasdijkje met knotwilgen.

Op maandag 7 april voeren 36 leerlingen van het Clusius College de eerste fase van het beplantingsplan zelf uit. Eind mei begint de aanleg van de ecologische oever en rond oktober worden de grasstroken voorzien van zo'n 4000 krokusbollen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Studenten ontwerpen groenplan bedrijventerrein Viaanse Molen Alkmaar '
Lees ook