Ingezonden persbericht LAC - Landelijk Actie Committee - LAC - Landelijk Actie Committee

Persbericht 11 september 2001

Studenten protesteren tegen schrijnende kamernood

Donderdag 13 september rond 12:30 zal een groep studenten protesteren tegen de kamernood in studentensteden. Dit zal gebeuren voor aanvang van en gedurende de vergadering van de Kamercommissie van VROM, op het Plein, vóór de ingang van de Tweede Kamer. De studenten hebben zich verenigd onder de naam Landelijk Actiecomité (LAC).

De kamernood in de Nederlandse studentensteden verergert al jarenlang. Zowel de rijksoverheid als de gemeenten hebben het onderwerp jarenlang laten liggen. Waren het voorheen nog slechts nog Amsterdam en Utrecht, de situatie is nu ook zeer ernstig te noemen in Den Haag, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Zwolle.

De studenten op het plein protesteren tegen twee misstanden: ten eerste tegen het ernstige tekort aan kamers, ten tweede tegen de hoge huurlasten van studenten.

De oorzaken van het kamertekort zijn divers. Enerzijds is er een structureel tekort aan studentenhuisvesting in veel steden, anderzijds ontbreekt het ook vaak aan zogenaamde "doorstroomwoningen", goedkope huurwoningen waar afgestudeerden naar kunnen doorstromen. Het gebrek eraan zorgt dat zij op hun kamer blijven zitten en er dus geen kamers vrijkomen voor studenten. Het herstructureringsbeleid van de gemeenten, waarbij oude goedkope wijken worden afgebroken en vervangen door nieuwe duurdere huizen, draagt weinig bij aan de oplossing van het probleem.

De oorzaak van de hoge huurlasten ligt deels bij het tekort aan studentenkamers in combinatie met de werking van de markt. Daarnaast schieten de verouderde IBG-normen hopeloos tekort waar het gaat om de uitkering bedoeld voor huurlasten. Ook komen studenten vaak niet in aanmerking voor huursubsidie, onder andere vanwege leeftijdsdicriminerende bepalingen.

De studenten hebben gekozen voor een ludieke vorm van protest. Gewapend met slaapzakken en spandoeken zullen zij zich op het Plein zetelen om "de dakloze student" uit te beelden. Ook zal er een aanbevelingenlijst aan de kamercommissie aangeboden worden.

Voor verdere informatie kunt u naar http://go.to.slaapactie/ surfen.

einde persbericht Noot, niet voor publicatie bedoeld: Voor meer informatie kunt u eventueel bellen: 06 - 1260 0955 mailen: slaapactie@yahoo.co.uk

bijlage: aanbevelingenlijst

AANBEVELINGENLIJST VAN HET LAC 13 SEPTEMBER 2001

1. Stop met slopen. Verbouw en bouw bij In veel (studenten)steden worden oude, naoorlogse wijken "geherstructureerd". Met andere woorden, de goedkope oude woningen worden gesloopt en er komen duurdere, meer aan de eisen van deze tijd aangepaste woningen voor terug. Die oude woningen kunnen echter ook heel goed dienst doen als studentenhuisvesting! Dus in plaats van nieuwe duuurdere woningen, verbouwen tot studentenhuisvesting. Daarnaast is het noodzakelijk dat er meer woonvoorzieningen gebouwd worden die geschikt zijn voor studenten. 2. Goedkopere woningen bijbouwen In veel steden stagneert de doorstroom van studenten, omdat afgestudeerden op kamers blijven wonen. Door goedkopere woningen te bouwen zou die doorstroom verbeterd kunnen worden. 3. Voer de koppelingswet (nog) niet in De koppelingswet (waarbij de gemeentelijke basisadministratie gekoppeld wordt aan IBG-bestanden en je dus alleen uitwonende studiefinanciering kunt ontvangen als je je op je uitwonende adres inschrijft) zal zorgen voor een daling van het kameraanbod. Illegale onderverhuurders vinden het vaak niet goed als je je inschrijft in de gemeente, omdat zij dan door de mand vallen en eventueel gekort kunnen worden op hun uitkering. De koppelingswet zorgt er vervolgens voor dat je dan dus geen uitwonende beurs zou kunnen krijgen. Oftewel, of geen kamer, of geen uitwonende beurs. Hierdoor slinkt het aantal kamers voor studenten behoorlijk. Voordat de gemeenten hiertoe overgaan, moeten ze dus eerst het kamertekort oplossen. 4. Handhaaf de kraakwetten en leef ze na Vaak worden de kraakwetten met voeten getreden. (Denk maar aan de ontruiming van de Kalenderpanden in Amsterdam) Dit werkt leegstand in de hand... De rijksoverheid mag de kraakwetten niet afschaffen, de gemeenten dienen zich aan de kraakwetten te houden. Ook al is het wellicht geen structurele oplossing voor kamernood, ontruiming is dat nog veel minder... 5. Realistische inkomens Het normbudget, waarvan de hoogte van de studiefinanciering afhankelijk is, is volledig achterhaald. Er moet een onderzoek komen naar de huurlasten van studenten en de studiefinanciering voor uitwonenden dient overeenkomstig verhoogd te worden. 6. Aanpassing van de huursubsidiewetten Huursubsidie is vaak onbereikbaar voor studenten. Er kan geen subsidie worden aangevraagd als je met meer mensen in een studentenhuis zit. Ook mag de huursubsidie geen belastingaftrekpost worden; studenten betalen (meestal) geen inkomensbelasting! 7. Verbied de leeftijdsdiscriminatie voor huursubsidie en toelating voor woningen Op dit moment komen mensen onder de 23 jaar minder vaak voor huursubsidie in aanmerking. Dit maakt het voor studenten niet makkelijker om iets betaalbaars te vinden. Ook de toelatingseisen voor woningen kennen vaak een minimum-leeftijd, waardoor studenten voor veel huurwoningen niet in aanmerking komen, hetgeen ook niet bevordelijk is voor het oplossen van het kamertekort. 8. Schaf de gedwongen winkelnering af Vaak zijn studenten verplicht voor bijvoorbeeld een internetaansluiting of kabel te betalen (dit wordt "gedwongen winkelnering" genoemd), of ze van die dienst gebruik maken of niet. Dit kan de totale huurkosten behoorlijk opdrijven. 9. Maak het gemakkelijker om huizen te kopen De huidige wetgeving maakt het er niet makkelijker op voor studenten en ouders om een huis te kopen. Verbeterde wetgeving zou voor sommigen een uitkomst kunnen zijn. 1. De Zalmsnip moet aanvraagbaar worden voor alle studenten Op dit moment is de Zalmsnip (de lastenverlichting van 100 gulden, enkele jaren geleden ingesteld door minister Zalm van Financiën) nog niet in elke studentenstad (volledig) aanvraagbaar. Dit terwijl toch alle studenten recht hebben op deze lastenverlichting.

Deel: ' Studenten protesteren tegen schrijnende kamernood '
Lees ook