Hogeschool van Utrecht

Mini-ondernemingsnieuws van MEMORY Design

In september 1998 is er zoals gebruikelijk weer een aantal mini-ondernemingen opgestart. Eén van deze ondernemingen is MEMORY Design.

Wij zijn een onderneming geheel gerund door studenten. De dertien studenten die MEMORY Design vormen, zijn afkomstig van bijna alle opleidingen aan de Faculteit Economie en Management. Hierdoor ontstaan er diverse invalshoeken waar de onderneming uiteindelijk van kan profiteren.

De ondersteuning van MEMORY Design is zeer professioneel. Wij maken deel uit van de Stichting Mini-ondernemingen Nederland, een initiatief van een aantal grote bedrijven waaronder de ABN-AMRO. Ook de Kamers van Koophandel participeren hierin. Namens de stichting hebben wij een begeleider. Daarnaast worden wij terzijde gestaan door een docent, een oud-ondernemer en een accountant. Deze mensen hebben een begeleidende rol en zijn dus niet verantwoordelijk voor het resultaat van de onderneming. Alle beslissingen worden genomen door de studenten die één keer per week bijeenkomen in de groepsraad waarin alle lopende zaken worden besproken. Iedereen heeft zijn of haar eigen functie, dit kan variëren van bijvoorbeeld algemeen directeur tot medewerker pr. Op de helft van het jaar, rond deze tijd, verandert iedereen van functie, zodat tijdens het jaar dat de mini-onderneming bestaat, iedereen de kans heeft gekregen de onderneming van meerdere kanten te bezien.

De officiële oprichting van MEMORY Design vond plaats op 2 november j.l. tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering. Op deze vergadering waren de aandeelhouders van de nieuwe onderneming aanwezig en werd onder andere de onderneming gepresenteerd, het te voeren beleid aan de aandeelhouders meegedeeld en werden de commissarissen van de onderneming gekozen.

De aandeelhouders van MEMORY Design hebben het startkapitaal van de onderneming bijeengebracht, zodat wij onze plannen ten uitvoer kunnen brengen. In februari vindt de tweede aandeelhoudersvergadering plaats en rond mei/juni wordt MEMORY Design tijdens de derde en laatste aandeelhoudersvergadering geliquideerd en hopen wij de aandeelhouders hun aandeel vermeerdert met een flink rendement terug te storten.

Met het salaris dat wij verdienen, zullen wij een nog te kiezen goed doel ondersteunen.

MEMORY Design heeft zich na een aantal brainstormsessies toegelegd op het ontwerp, de produktie en de verkoop van het geheugensteuntje. Dit is een plexiglas standaard voor op een bureau, zodat men de overbekende rondslingerende memoblaadjes geordend op kan hangen of waarop men door middel van magneetjes een A4-tje kan "plakken" zodat het overtypen van bijvoorbeeld een documentje een stuk eenvoudiger wordt. Inmiddels is het assortiment uitgebreid tot vier modellen, waaronder twee modellen die tegen en op de monitor kunnen worden geplakt, zodat het beeldscherm vrij van memoblaadjes kan blijven.

Sterk punt van ons produkt is dat wij korte levertijden hebben en dat het produkt in elke gewenste maat kan worden geleverd, al naar gelang de wensen van de afnemer. Daarnaast kunnen wij het logo van de klant op het geheugensteuntje drukken waardoor het ook zeer geschikt is als relatiegeschenk. Ons basismodel kunnen wij voor ongeveer 17 gulden 50 aanbieden.

Het moeilijkste moment van de mini-onderneming is het verkoopproces. Hoe krijgen wij bedrijven zo gek dat ze juist ons produkt willen kiezen? Wij zijn begonnen met het aanschrijven van vele bedrijven en voegen daar onze professioneel vervaardigde folder bij. De belangstelling is niet altijd even groot, maar na veel bellen en schrijven zijn toch de eerste contacten gelegd. Het produkt blijkt aan te slaan, mede door de moderne en professionele uitstraling. Bovendien is het een produkt met een goede prijs-kwaliteit verhouding en is het naast heel mooi ook zeer functioneel.

Binnenkort zal onze nieuwe website worden gelanceerd en zullen wij een showmodel in de draaideur-etalage van de Faculteit Economie en Management zetten.

Indien er interesse is voor onze produkten of onze onderneming kunnen wij informatie toesturen. Er kan contact worden opgenomen met Mark Bolte, via e-mail: 1000063@student.econ.hvu.nl of telefonisch: 030-2302925.

Deel: ' Studenten Utrecht runnen mini-onderneming MEMORY Design '
Lees ook