Katholieke Universiteit Nijmegen Instroom in bèta-opleidingen 20% hoger dan vorig jaar STUDENTENAANTALLEN KU NIJMEGEN OPNIEUW GESTEGEN

De KU Nijmegen zal dit jaar opnieuw meer eerstejaarsstudenten inschrijven. Op grond van de vooraanmeldingscijfers verwacht de KUN ruim 3200 nieuwelingen, een stijging van ruim 9%. Dit percentage ligt ook ver boven de landelijke instroom van eerstejaarsstudenten. Die ligt met ruim 35.000 op 2,5%. Een opmerkelijke afwijking van de landelijke trends is - voor het tweede jaar - de forse toename van instroom voor de bèta-opleidingen in Nijmegen: 22% meer dan het vorig jaar.
Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om de vooraanmeldingscijfers. De inschrijving loopt door tot 1 oktober en correcties op grond van uitlotingen (medicijnen bijv), omzwaaiers en HBO-instroom moeten nog worden verwerkt. Ingrijpende veranderingen zal dat niet opleveren, zo kan op grond van vergelijking van deze laatste vooraanmeldingscijfers (augustus) met die van het vorig jaar en de uiteindelijke inschrijving opgemerkt worden.

Concentratie op drie faculteiten
De toename van de studentenaantallen concentreert zich sterk op drie faculteiten: behalve bij de bèta-opleidingen, is er een flinke groei bij de opleidingen bij letteren (+22%) en rechten (+20%). Met name de opleidingen Grieks/Latijn, algemene cultuurwetenschappen en geschiedenis ondervinden stijgende belangstelling. Bij de beta-opleidingen is sprake van een duidelijke stijging de nieuwe opleidingen informatiekunde en moleculaire levenswetenschappen en bij informatica, scheikunde, natuur- en sterrenkunde. Zorgelijk is de verdere terugloop bij wiskunde, niet alleen in Nijmegen, ook landelijk. Overigens is landelijk sprake van een verdere daling van B-opleidingen: 7 % totaal, met 20% bij de technische en 4 % bij de algemene universiteiten. Na de forse HBO-instroom van een aantal jaren is bij de Faculteit Managementwetenschappen thans sprake van teruggang.

Deel: ' Studentenaantallen KU Nijmegen opnieuw gestegen '
Lees ook