Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Programma Studium Generale i.s.m. Debatvereniging Cicero en Pleitdispuut DiCiT: Retoriek in recht & politiek


* Donderdag 25 maart 13.00

* 15.30 uur

* zaal YZ 1

Voordrachten, debatten m.m.v.:

* Prof. dr. Maarten van Rossem (hoogleraar Geschiedenis RUU)
* Dr. Jan Pieter Guépin (classicus, redacteur van Schokkende Redevoeringen 1990)

Studentendebat, georganiseerd door Debatvereniging Cicero, met Omar Ramadan (student UvA, voorzitter Jonge Socialisten, winnaar junior Thorbecke-prijs 1998 voor Welsprekendheid) en Richard Engelfriet (student KUB, winnaar eloquentia-toernooi). Studentenpleidooien, georganiseerd door DiCiT, met Robin Corsen en Mirjam de Rijke (beiden student rechten KUB)

Dagvoorzitter: prof.dr. Willem Witteveen, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap KUB

De retorica beleeft een revival. Vooral bepáálde toepassingen van retorica, kortweg retoriek, krijgen de aandacht. Het gaat hierbij om een stijl (vooral in het gesproken woord) waarbij de nadruk ligt op de vorm. Deze stijl kan de inhoud geweld aandoen. Zo is de retorica die zich slechts om de schijn bekommert en aanhang probeert te krijgen door de werkelijkheid gekleurd weer te geven, demagogie bij uitstek. Tegenover dit soort technieken staat het streven naar de zuivere retorica en het zoeken naar de waarheid.
Voor ons West-Europeanen kunnen televisie-spotjes uit de Amerikaanse politiek als extreme voorbeelden dienen. Toen Ronald Reagan in 24 seconden ging uitleggen waarom het peperdure Star Wars-project nodig was tegen de Russische dreiging, werden suggestieve beelden gebruikt van een agressieve beer. Dit kunnen wij moeilijk een genuanceerd betoog noemen. Toch worden ook door Wim Kok retorische trucs gebruikt, om van Frits Bolkestein nog maar te zwijgen. Niet alleen in de politiek zijn er toepassingen van retorica. In de rechtspraak bijvoorbeeld heeft men vaak te maken met twee tegenpleiters. Wat komt er terecht van het zoeken naar de waarheid, als de een wel retorisch begaafd is en de ander niet?
Ook in de inrichting van de rechtenstudie komt het belang van de retorica tot uiting. Met ingang van het cursusjaar 1999-2000 zal in het tweede doctoraaljaar (Nederlands Recht en Europees Recht) het verplichte vak Oefenrechtbank opgenomen worden.

In dit programma zullen verschillende vormen van retorica en retoriek aan bod komen. De voordrachten van Maarten van Rossem en Jan Pieter Guépin zullen afgewisseld worden door een studentendebat en studentenpleidooien.

De programma's van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk, tenzij anders vermeld.

Deel: ' Studentendebat Retoriek in recht & politiek '
Lees ook