HE


11 januari 1999
Nummer: 99.01

Studentenwensen sturen Hogeschool begroting

De begroting voor 1999 van de Hogeschool Enschede is sluitend met een totaalbedrag van 124 miljoen. Maar door de groeiende instroom, die extra kosten met zich brengt, zijn minder reserveringen mogelijk dan in de afgelopen paar jaren.
De Hogeschool Enschede vormt samen met de Hogeschool IJselland in Deventer een van de grootste organisaties voor hoger beroepsonderwijs in Nederland; de Stichting HON, waar ruim 15.000 studenten een opleiding volgen.

Bij de samenstelling van de begroting het management van de Hogeschool Enschede gekeken naar de uitkomsten van het
studententevredenheidsonderzoek, dat in 1998 is gehouden en waarvan de uitkomsten net voor de begrotingsbesprekingen 1999 beschikbaar kwamen.

Met name op de punten, waarover studenten zich kritisch uitlieten, is getracht nieuw beleid te formulerenen de daarbijbehorende middelen in de nieuwe begroting vrij te maken.

Zo wordt er extra geïnvesteerd in mensen en hulpmiddelen om de roostering van lessen en tentamens te verbeteren. De faciliteiten en de gebouwen zullen door de ingebruikname van nieuwe gebouwen in 1999 sterk verbeteren. Tot dat moment zal door middel van het project "gastvrijheid" getracht worden het verblijf in - soms tijdelijke huisvesting - te veraangenamen.

Het zelfstandig studeren en werken zal worden verbeterd als aan het begin van het nieuwe studiejaar 1999/2000 de nieuwe onderwijspaviljoens van de Hogeschool in gebruik worden genomen. Een projectgroep zal ook al op korte termijn adviseren over het definitieve grote studielandschap, dat in de loop van het jaar 2000 in gebruik wordt genomen. Een tijdelijk studielandschap wordt daarbij als voorziening ingericht.
Studenten kunnen dan ten volle profiteren van deze nieuwe studeer/werkomgeving.

Vervolgens zal er door de Hogeschool Enschede een extra inspanning geleverd worden om de aansluiting tussen het leren en de toekomstige loopbaan te vervolmaken. Samen met bedrijfsleven, overheden en zorginstellingen, die de arbeidsmarkt vormen, zullen afspraken gemaakt worden voor intensieve samenwerking in de vorm van "partnerships" Dit unieke project zal arbeidsmarkt en hoger beroepsonderwijs veel sterker laten integreren dan voorheen.
Studenten zullen bij de voorbereiding van hun loopbaan hiervan kunnen profiteren. Een eerste concrete actie is de organisatie van een Hogeschool-bedrijvendag voor alle studenten van de Hogeschool in november 1999. Hier kunnen studenten zich breed oriënteren op de toekomstige arbeidsmarkt.

Plaza, HE, Opleiding, Opendagen, Enschede, Agenda, Persinformatie, links, Villa

_________________________________________________________________

laatste wijziging gemaakt op: 14-01-99

Deel: ' Studentenwensen sturen begroting Hogeschool Enschede '
Lees ook