Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

1991-2000

Geheugen kan op latere leeftijd nog verbeteren

Bij een aanzienlijk deel van de ouderen onder de 75 jaar treedt verbetering op van het geheugen. Andere cognitieve functies, waaronder de snelheid van informatieverwerking en het probleemoplossend vermogen, nemen zowel bij vrouwen als bij mannen op latere leeftijd af. Dit blijkt uit het rapport Autonomy and well-being in the aging population II, dat op donderdag 28 januari zal worden gepresenteerd. De publicatie bevat nieuwe resultaten van het LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam)-onderzoek ´Gezond ouder worden´. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onder meer de vakgroep Sociologie en sociale gerontologie, en de vakgroep Psychiatrie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het LASA-onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van tien jaar (1991-2000). In het onderzoek worden ruim drieduizend personen in de leeftijd van 55 tot 85 jaar driejaarlijks gevolgd bij hun lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren. Het onderzoek vindt plaats in drie regio´s in Nederland (Amsterdam en omstreken, Zwolle en omstreken, en Oss en omstreken).

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat bij een grote groep respondenten in drie jaar verbetering optreedt op de vier onderzochte aspecten van functioneren. Ruim de helft van de onderzochte ouderen blijft op hetzelfde niveau functioneren. Verminderd functioneren leidt tot een grotere hulpbehoefte en verminderd welbevinden.

Op het gebied van het lichamelijke functioneren is vaker sprake van achteruitgang dan van verbetering. Oudere mannen kampen vaker met chronische aandoeningen van de luchtwegen en hart en bloedvaten dan oudere vrouwen. Hierdoor bezoeken zij vaker een medisch specialist en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat zoals artritis en botbreuken, komen vaker voor bij oudere vrouwen, waardoor zij vaker dan mannen een fysiotherapeut bezoeken.

In de afgelopen drie jaar is het aantal ouderen met depressieve symptomen, waaronder somberheid, licht toegenomen. Vrouwen hebben vaker en langduriger last van depressies dan mannen. Dit hangt voor een deel samen met een negatiever zelfbeeld en een verminderde zelfredzaamheid bij vrouwen.

De deelname van ouderen aan sociale organisaties of verenigingen is gelijk gebleven in vergelijking met drie jaar geleden. Driekwart van de onderzochte ouderen is betrokken bij een of meer organisaties of verenigingen. Het aandeel van de mannen in de onderzochte periode nam enigszins af.

Er bestaat een sterke samenhang tussen de grootte van het sociale netwerk en de hoeveelheid ontvangen en gegeven steun. Dit wijst erop dat de steun niet afhangt van een klein aantal personen in de directe omgeving van de oudere, maar dat andere personen in het netwerk ook steun bieden. De hoeveelheid ontvangen steun verandert niet met de leeftijd; de hoeveelheid gegeven steun wordt kleiner naarmate men ouder wordt. Bij 25 procent van de respondenten is het aantal sociale contacten in de onderzochte periode toegenomen, terwijl bij een gelijk aantal respondenten het aantal contacten was afgenomen. De hoeveelheid ontvangen steun is in de afgelopen drie jaar toegenomen; de hoeveelheid gegeven steun bleef gelijk.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het rapport ´Autonomy and well-being in the aging population II: Report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam 1992-1996´ wordt op donderdag 28 januari om 11.30 uur aangeboden aan de directeur-generaal Welzijn en sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. P.H.B. Pennekamp, Parnassusplein 5 in Den Haag. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. dr. D. Deeg, tel. (020) 444 6767.

Het rapport verschijnt bij de VU Uitgeverij/VU University Press. U kunt bij de VU Uitgeverij een recensie-exemplaar van het rapport aanvragen, tel. (020) 644 4355. _________________________________________________________________

26-01-1999 / pb 99.6 / bv

Deel: ' Studie Geheugen kan op latere leeftijd nog verbeteren '
Lees ook