EIM

Studie 'Strategy and Small Firm Performance´

In de studie 'Strategy and Small Firm Performance' wordt de relatie onderzocht tussen strategie en bedrijfsprestaties. Uit de analyse komt naar voren dat er vier verschillende strategische groepen bestaan, service differentiatie, stuck-in-the-middle bedrijven, innovatie and marketing differentiatie and proces differentiatie. De eerste twee groepen gaan minder actief en professioneel om met strategische vraagstukken dan de laatste twee groepen. Dit levert geen verschillen op in omzet en winst als gecorrigeerd wordt voor bedrijfsomvang. De bevindingen worden ondersteund door een regressieanalyse. Op basis van de regressieanalyse kan geconcludeerd worden dat er geen relatie bestaat tussen de gekozen strategie en de bedrijfsprestaties van het MKB.

De research report
'Strategy and Small Firm Performance' is in PDF-vorm te vinden op de kenniswebsite www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.

Zoekwoorden:

Deel: ' Studie 'Strategy and Small Firm Performance' '
Lees ook