Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Studieavond landbouw en natuur
Brugge, 4/6/2002
Landbouw en natuur worden al te vaak tegenover elkaar geplaatst. Beroepshalve of als vrijwilliger komen heel wat mensen in aanraking met dit spanningsveld: leden van lokale MINA-raden, beleidsverantwoordelijken in provincie en gemeenten, leden van landbouwraden, geïnteresseerden in de problematiek

Begrip begint echter met luisteren. De provinciale MINA-raad van West-Vlaanderen neemt daarom het initiatief om een studieavond te organiseren rond het thema landbouw en natuur : samen duurzaam.

Bedoeling is om de problemen, maar ook het mogelijke samengaan van landbouw en natuur in zijn juiste context te plaatsen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Studieavond landbouw en natuur West Vlaanderen '
Lees ook