Novem


Studiebijeenkomst Uitbesteding Energievoorziening

10/2/1999 10/2/1999
Nieuwegein, Hotel Mercure

In augustus 1998 is een afstudeeronderzoek naar de samenwerking in de energievoorziening afgerond dat bij Novem sector Voedings- en Genotmiddelenindustrie is uitgevoerd. De opdracht van dit afstudeeronderzoek was: "Onderzoek welke invloedsfactoren onderkend kunnen worden om ervoor te zorgen dat uitbesteding cq. samenwerking op het gebied van energievoorziening de huidige energie-efficiency waarborgt en het toekomstige energiegebruik optimaliseert." Uit dit onderzoek blijkt dat uitbesteding van de energievoorziening te eenvoudig wordt benaderd.

Naar een Dienstencontract
Bedrijven benutten de mogelijkheden die door middel van uitbesteding en samenwerking gerealiseerd kunnen worden niet optimaal. In de relatie tussen uitbesteder en contractor wordt teveel aandacht besteed aan onderhandeling over de kostprijs per eenheid, terwijl toekomstige ontwikkelingen en goed inspelen op deze ontwikkelingen voor bedrijven veel meer winsten kunnen opleveren. Het bovenstaande uit zich in: weinig aandacht voor een vertrouwensrelatie, in dikke contracten die veel technische details bevatten en in contracten waarin de te leveren dienst nauwelijks omschreven is. Het is typerend dat kostenverlaging als doel wordt genoemd, terwijl het doel eigenlijk beheersing is waardoor kostenverlagingen worden gerealiseerd.

Studiebijeenkomst
Op 10 februari 1999 zal in Hotel Mercure in Nieuwegein een studiebijeenkomst plaatsvinden over dit onderwerp. De bijeenkomst begint met een lunch om 12:00 uur en duurt tot maximaal 17:00 uur. Novem organiseert deze bijeenkomst omdat het de partijen in de (voedings- en genotmiddelen)industrie intensief wil betrekken bij de ontwikkelingen in de energiemarkt, met name in relatie tot het bereiken van de doelstellingen van de Meerjarenafspraken Energie-efficiencyverbetering (MJAs) die met veel bedrijfstakken zijn afgesloten.

Samenvatting Afstudeeropdracht
Een samenvatting van het afstudeeronderzoek, uitgevoerd in opdracht van Novem, is verkrijgbaar bij de Sector Voedings- en Genotmiddelen van Novem bv in Sittard, Postbus 17, 6130 AA Sittard. Om in het bezit te komen van de samenvatting kunt u contact opnemen met Ir. R.C.J. Ongenae door hem een e-mail bericht te sturen onder vermelding van: uw bedrijfsnaam, de contactpersoon, uw adres, postcode en plaats) en zo mogelijk onder vermelding van de activiteit die uw bedrijf uitbesteed cq. wil uitbesteden. Het e-mail adres is r.ongenae@novem.nl

Bestemd voor:
Hoofden Productie(-bureau), Hoofden Technische Dienst, Hoofden Energievoorziening, Hoofden Utilities en Directieleden van de energie-intensieve (voedings- en genotmiddelen-)industrie

Kosten:
gratis voor professionals

Aanvraag aanmeldingsformulier: r.ongenae@novem.nl

Novem contactperso(o)n(en)

A995AO02

Deel: ' Studiebijeenkomst Uitbesteding Energievoorziening '
Lees ook