expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

Studieconferentie

MIN VROM: Studieconferentie 'Zicht op Schiphol-stad?'

Persuitnodiging

Donderdag 18 maart a.s. organiseert het ministerie van VROM in aanwezigheid van minister Pronk een studieconferentie naar de mogelijkheden van herinrichting van Schiphol en omgeving als het vliegverkeer naar de Noordzee zou worden verplaatst Doel van de conferentie is inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van een nieuw Schiphol en nieuwe verstedelijking van dit deel van de Randstad.
De conferentie zal plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg, Landgoed de Wittenburg 1 in Wassenaar van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Door de Rijksplanologische Dienst (RPD), de provincie Noord-Holland en Amsterdam Airport Schiphol zijn onafhankelijk van elkaar verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden van herinrichting van het gebied op en rond Schiphol. De verkenningen geven alleen inzicht in de mogelijkheden en risico's van een nieuw Schiphol in een nieuwe omgeving.

Tijdens de conferentie zullen de drie verkenningen voor een forum van bestuurders en vakgenoten worden gepresenteerd en bediscussieerd Concrete vragen die aan de orde zullen komen zijn: is er behoefte aan een 'Schiphol-stad?'; hoe moet een dergelijke stad er uitzien en welke aspecten/consequenties zijn hierbij van belang.

Nader informatie:
Dolf Robertus 070 - 3393730


1


15 mrt 99 12:59

Deel: ' Studieconferentie Zicht op Schiphol-stad? '
Lees ook