Ingezonden persbericht

Steunpunt Minderheden Overijssel

Studiedag Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's)

donderdag 23 mei
9.30 - 17.00 uur
Hotel Hengelo (Van der Valk)
Bornsestraat 400
Hengelo
Tel: 074 - 2555055

Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of door vrijwilligerswerk te maken heeft met ama's. Tevens richt de dag zich op iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij ama's.

Uit een inventarisatie onder medewerkers van instellingen voor begeleiding en opvang van ama's, blijkt grote behoefte te bestaan aan informatie en voorlichting over de gevolgen en de implemenatie van de vorig jaar gepresenteerde ama-nota. Kern daarvan is dat ama's die niet voor een verblijfsvergunning op asielgronden in aanmerking komen, terug moeten keren naar land van herkomst. Ook geeft de dag informatie over andere thema's met betrekking tot ama's zoals: onderwijs, cultuur, vreemdelingenwetgeving en hulpverlening.

Deelnamekosten aan de studiedag bedragen 40,-- voor professionals en 15,-- voor vrijwilligers. Deelnemers kunnen zich opgeven bij het SMO. (adres onder)

 
Het programma is als volgt:
|09.30 uur|Inloop | |10.00 |Welkom door Ed Wallinga, directeur SMO | |10.15 |Toelichting op programma door dagvoorzitter | |10.30 |Inleiding door Tineke Meuwissen, directeur Samah | |10.50 |Inleiding Nidos, voogdij-instelling | |---------+-------------------------------------------------------|

|11.10 |Pauze | |---------+-------------------------------------------------------|

|11.40 |Videopresentatie | |---------+-------------------------------------------------------|

|12.00 |Inleiding door Rob Metz van het COA over nieuw | | |opvangbeleid ama's | |---------+-------------------------------------------------------|

|12.30 |Lunch | |---------+-------------------------------------------------------|

|13.30 |Workshops 1e deel | |---------+-------------------------------------------------------|

|14.30 |Pauze | |---------+-------------------------------------------------------|

|15.00 |Workshops 2e deel | |---------+-------------------------------------------------------|

|16.00 |Afsluiting | |---------+-------------------------------------------------------|

Voor meer informatie kunt u contact opnamen met onze onderzoeker en adviseur Frederieke Hermsen, tel: 0546 - 542034.

Met vriendelijke groet,

Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO)
Jan Beerling - Staffunctionaris pr
Wierdensestraat 39-C
7607 GE Almelo
Tel: 0546 - 542025
Fax: 0546 - 542030
E-mail: jbeerling@smo-ov.nl
Internet: www.smo-ov.nl

Deel: ' Studiedag Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) '
Lees ook