Ingezonden persbericht


Persbericht

Op 10 oktober vindt er op het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een studiedag plaats met als titel Cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting. De dag is bedoeld om bestuurders van gemeenten en stedenbouwkundigen met elkaar te laten brainstormen over de wijze waarop cultuurhistorie in de ruimtelijke planvorming geïntegreerd kan worden. Tijdens deze dag zal de Staatssecretaris van OC & W, dr. F. van der Ploeg, een inleiding houden over dit thema.

Van der Ploeg heeft in de nota Belvedere die in 1999 uitkwam nadrukkelijk aangegeven dat hij cultuurhistorie tot geïntegreerd onderdeel wil maken van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Daartoe heeft hij Belvedere-gebieden aangewezen: gebieden met een meer dan gemiddelde cultuurhistorische waarde. In Noord-Holland zijn dat er negen.

Steunpunten Cultureel Erfgoed zijn aangewezen om de nota Belvedere en het daaruit voortgevloeide beleid bij gemeenten ingang te doen vinden.

Voor het maken van ruimtelijke plannen bijvoorbeeld bestemmingsplannen geven gemeentebesturen vaak opdracht aan stedenbouwkundige bureaus. In de ideale situatie zouden bestuurders daarbij aan kunnen geven dat zij bestaande cultuurhistorische elementen in het plan opgenomen wensen te zien. Andersom zou een stedenbouwkundig bureau het gemeentebestuur bij het aanvaarden van de opdracht op hetzelfde kunnen wijzen.

Deze studiedag, waar Van der Ploeg zijn plannen van 1999 nader kan toelichten en kan toepassen op de actuele situatie, is bedoeld als inspiratiebron voor makers van ruimtelijke plannen.

Bijgaand treft u het programma aan voor de dag.

Voor nadere informatie

Jaap van der Veen

Directeur Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Telefoon: 075-6474530

PROGRAMMA

11.15 uur ontvangst met koffie en thee

11.45 uur opening door de dagvoorzitter, prof. Dr. N.J.M. Nelissen

11.50 uur J.M. van der Veen, directeur Steunpunt Cultureel Erfgoed NH

Inleiding op het thema

12.00 uur Ir. J.J. Cuijpers, directeur adviesbureau Cuijpers

Cultuurhistorie als kwaliteitsimpuls voor de ruimtelijke ordening

12.30 uur Drs. K.B. Loohuis, burgemeester van de gemeente Wognum

Een casus: De Kromme Leek; een oude veenrivier met toekomst.

13.00 uur lunch

13.45 uur Dr. J.E. Bosma, Kunsthistorisch Instituut van de VU te Amsterdam

Een visie op het spanningsveld tussen de implementatie van cultuurhistorie en de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan

14.15 uur theepauze

14.30 uur Dr. F. van der Ploeg , staatssecretaris van OC&W

Wat is cultuurhistorie? Hoe kan het geïntegreerd worden in het gemeentelijk beleid?

15.00 uur Discussie, gelegenheid om vragen te stellen aan Dr. F. van der Ploeg

15.30 uur Plenaire discussie

16.30 uur Afsluiting met een drankje
Met vriendelijke groeten,

Peter de Man
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Deel: ' Studiedag cultuurhistorie in ruimtelijke inrichting '
Lees ook