Anti Racisme Informatie Centrum


Studiedag: 'Je kan er niet omheen' - Werken met thema's uit de leefwereld van Turkse en Marokkaanse jongeren


19 maart 1999

Villa de Vier Jaargetijden
Noordstraat 36
Tilburg

Deze studiedag wordt georganiseerd als afsluiting van het project 'Je kan er niet omheen'. Dit project richtte zich op het concreet ondersteunen van begeleiders van Turkse en Marokkaanse jongeren die activiteiten (willen gaan) opzetten rondom levens- en zinvragen van de jongeren. Vragen over vriendschap en relaties, toekomstplannen, maar ook de beleving van de islam in Nederland. Zo is er een handboek verschenen met ideeën voor diverse activiteiten. Ook is werkmateriaal ontwikkeld, waaronder video's, een fotospel en een levensloopspel.

Tijdens de studiedag worden resultaten bekend gemaakt, zijn er lezingen en workshops en komt de Marokkaanse schrijfster Naïma el-Bezaz voorlezen uit eigen werk. Verder is er natuurlijk volop gelegenheid collega's te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Al het materiaal ligt ter inzage en kan ter plekke gereserveerd of aangeschaft worden.

Kosten: beroepskrachten fl. 75,- en vrijwilligers fl. 25,- Aanmelden vóór 26 februari
Informatie: Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn, tel. 073 - 614 17 74

Deel: ' Studiedag De leefwereld van Turkse en Marokkaanse jongeren '
Lees ook