expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: studiedag duurzaam bouwen en consument

MIN VROM: studiedag Duurzaam Bouwen en de Consument

Op woensdag 17 maart a.s. vindt in 't Spant in Bussum de landelijke studiedag 'Van Duurzaam Bouwen naar Duurzaam Wonen: Ruim baan voor de consument' plaats.

Deze studiedag over duurzaam bouwen en de consument is een initiatief van het Ministerie van VROM, de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelf branche (VWDHZ) en de Nederlandse Vereniging voor Toeleveranciers in de Bouw (NVTB).

De studiedag begint om 9.30 uur en bestaat onder meer uit een plenaire discussie met onder andere de heer Van Herwijnen (directeur Vereniging Eigen Huis) en de heer Cornelisse, directielid Wilma Bouw, over de rol van de consument in de markt van duurzaam bouwen. Verder vindt er een presentatie plaats van de vier consumentgerichte projecten die in het kader van het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen (1997) zijn opgezet. Dit zijn: het project Woonsatisfactie, bewonersgedrag en woonwensen, het project Milieuprestatie van woningen; het project Gebruikershandleiding Duurzame Woningen en het project Duurzaam Klussen. Bovendien wordt er een discussie gevoerd over de uitwerking van de rol van de consument in het VROM-beleidsprogramma Duurzaam Bouwen voor de periode 2000-2004.

Nadere informatie: Caroline Keulemans (070) 339 3982.


15 mrt 99 15:52

Deel: ' Studiedag Duurzaam Bouwen en de Consument '
Lees ook