Johannes Wier Stichting

HONGER NAAR RECHT

HONGER ALS WAPEN

Onder deze titel organiseert de werkgroep `Hulpverlening bij hongerstaking'' een studiedag op:

4 FEBRUARI 2000

in het

KNMG GEBOUW

DOMUS MEDICA

UTRECHT

Kosten, inschrijving en betaling:

Inschrijving is mogelijk door te bellen, faxen of schrijven naar de stichting. U kunt zich ook per e-mail aanmelden: johannes.wier.stg@wxs.nl.

We willen graag uw e-mail adres weten voor verdere correspondentie.

Gelijktijdig met het insturen van de inschrijving maakt u fl 40,00 over op girorekening 53353 van de Johannes Wier Stichting onder vermelding van "Studiedag Hongerstaking".

Als uw betaling binnen is, wordt u definitief ingeschreven en ontvangt u de tekst van de concept-brochure "Honger naar Recht, Honger als Wapen".

Accreditatie:

Accreditatie is aangevraagd bij de SGRC en toegekend door de LHV.

Inlichtingen:

Secretariaat Johannes Wier Stichting, Postbus 1551, 3800 BN Amersfoort
Telefoon: 033-4614812
Fax: 033-4614058
E-mail:
johannes.wier.stg@wxs.nl


Registratieformulier

Naam:................................................................. .................................m/v

Adres:................................................................ ...................................


.....................................

Beroep:............................................................... ...................................

Organisatie:.......................................................... ..................................

e-mail:............................................................... ...........................

Schrijft zich in voor de studiedag op 4 februari 2000 en maakt fl 40,00 over op girorekening 53353 ten name van de Johannes Wier Stichting o.v.v. "Studiedag Hongerstaken"

Opsturen naar: Johannes Wier Stichting, Antwoordnummer 337, 3800 VB AMERSFOORT

Faxen: 033-4615048

Per e-mail: johannes.wier.stg@wxs.nl


PROGRAMMA

09:00 Ontvangst, inschrijving, thee en koffie

09:30 Opening door de dagvoorzitter,

A.K. van der Heide, Geneeskundige Inspectie, Min. van Justitie

09:45 Ethische aspecten, de dubbele rol van de arts,

H. ten Have, medisch ethicus, KUN, gevraagd

10.15
Lichamelijke aspecten van een hongerstaking
Romein, internist LUMC, Leiden, gevraagd

10:45 Wils(on)bekwaamheid en hongerstaking

RJ.P. Rijnders, psychiater, Centrum `40-`45 De Vonk, Oegstgeest

11:15 Juridische aspecten,

Prof. Gevers, hoogleraar gezondheidsrecht

11:45 De dynamiek van een groepshongerstaking

P. Falke, huisarts in Den Haag

12.15
Samenvatting door het panel

12.30
Lunch

13:30 Discussie in 5 themagroepen


1.
Kan de taak van vertrouwensartsen en behandelend arts worden gecombineerd? Zo ja, onder welke voorwaarden?


2.
Is een schriftelijke verklaring bindend en welke gevolgen heeft dat?


3.
Hoe bepaal je wilsbekwaamheid en hoe leg je dit vast?


4.
Individuele wilsuiting bij een groepshongerstaking is moeilijk. Hoe ga je hier mee om als arts?


5.
Wat zijn de symptomen van irreversibiliteit?
Hoe bepaal je het point of no return? Welke meetgegevens zijn belangrijk om te blijven volgen?

15:00 Thee pauze

15:15 Presentatie van de werkgroepen

16:15 Afrondingssessie met een panel/zaal discussie

16:45 Afsluiting en borrel

Deel: ' Studiedag Honger als wapen '
Lees ook